Begeleiding en zorg

Op het Dr.-Knippenbergcollege is het zorgteam verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen die, om welke reden dan ook, meer structurele of specifieke ondersteuning nodig hebben. De mentor kan, na overleg met en toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), de leerling aanmelden bij het zorgteam. De zorgcoördinator organiseert samen met het zorgteam passende ondersteuning voor een leerling. Daarbij wordt samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) gekeken vanuit de mogelijkheden van het kind om een passend begeleidingstraject in te zetten. Bij vragen kunnen zowel de leerling, de ouder(s)/verzorger(s), docenten, mentoren en afdelingsleiders contact opnemen met de zorgcoördinator, de heer M. van de Ven.

Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit drie clusters:

  1. hulp bij het leren wordt gegeven door de remedial teachers
  2. sociaal-emotionele ondersteuning wordt gegeven door de vertrouwenspersonen en de gezins- en jongerencoach
  3. structurele begeleiding van leerlingen met een structurele ondersteuningsvraag wordt gegeven door het binnenboordteam

Zorgaanbod

Informatie over onze basisondersteuning (plus) kunt u hier vinden.