Directie en afdelingsleiders
Functie Naam Email
Directielid De heer R. Aarts Mail

Afdelingsleider mavo 

Mevrouw J. Frantzen Mail
Afdelingsleider havo (klas 1, 2 en 3) De heer T. Habraken Mail
Afdelingsleider havo (klas 4 en 5) De heer M. Verhagen Mail
Afdelingsleider vwo Mevrouw R. Hol Mail
Vertrouwenspersoon
Functie Naam Email
Vertrouwenspersoon Mevrouw L. Jansen Mail
Vertrouwenspersoon Mevrouw S. van Kleef - Schenk Mail
Loopbaancentrum en maatschappelijke stage
Functie Naam Email
Loopbaancoach Mevrouw M. Born Mail
Loopbaancoach Mevrouw M. Hendrickx

Mail

LoopbaancoachMevrouw C. van RooyMail
Coördinator Maatschappelijke Stage De heer P. van Lieshout Mail
Zorgcoördinator
Functie Naam Email
Zorgcoördinator De heer M. van de Ven Mail
Overige
Functie Naam Email
Coördinator mavo De heer G. Vogels Mail
Coördinator havo De heer J. Tempelaars Mail
Coördinator vwo De heer L. van Deursen Mail
Coördinator havo / vwo Mevrouw W. Keizers Mail