Boeken

De meeste schoolboeken zijn gratis. Iddink Voortgezet Onderwijs BV is geselecteerd door Ons Middelbaar Onderwijs als centrale boekenleverancier. Om de gratis schoolboeken te krijgen moeten ze tijdig “besteld” worden op www.iddink.nl.
Er is daarnaast voor gezorgd dat op www.iddink.nl ook gemakkelijk leermiddelen te bestellen zijn die niet “gratis” zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines en dergelijke.