Samenwerkingsverband

Het Dr.-Knippenbergcollege maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs VO Helmond-Peelland.
Voor alle informatie over dit samenwerkingsverband, klik hier.
 
Het samenwerkingsverband werkt vanuit een ondersteuningsplan en is samen met de scholen verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de zorgplicht om voor ieder kind binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek en ondersteuning te vinden;
  • het toekennen van zorgarrangementen waardoor scholen in staat zijn om een leerlingen binnen de school te houden met passende ambulante ondersteuning of een tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs;
  • het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor de kinderen die waarvoor een plaatsing in het speciaal onderwijs noodzakelijk is.