Vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo dient als voorbereiding op universiteit en hoger beroepsonderwijs. Aan het einde van leerjaar 3 vwo kiezen de leerlingen voor een van de vier profielen voor de tweede fase:

  • cultuur en maatschappij
  • economie en maatschappij
  • natuur en gezondheid
  • natuur en techniek

Het vakkenpakket bestaat in de bovenbouw uit de gemeenschappelijke vakken zoals Nederlands en Engels. Bij het gekozen profiel horen drie profielvakken. De leerling kiest zelf het vierde profielvak. Daarnaast kiest de leerling een keuze-examenvak. Deze keuze wordt gemaakt in overleg met de schooldecaan, waarbij rekening wordt gehouden met het belangstellingspatroon en de aanleg van de betreffende leerling. De keuze kan wel beperkt worden door het aantal groepen per vak, dat binnen de school mogelijk is.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de portal, toegankelijk voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).