FAQ

Heeft het Dr.-Knippenbergcollege vacatures?
Alle vacatures van Ons Middelbaar Onderwijs kunt u vinden via www.omo.nl
Een open sollicitatie kunt u richten aan mevrouw M. Vreede van de afdeling personeelszaken, via e-mail.

Heeft het Dr.-Knippenbergcollege mogelijkheden voor stagiaires?
Het Dr.-Knippenbergcollege is als deelschool van de OMO Scholengroep Helmond, een academische opleidingsschool. Stagiaires kunnen solliciteren via mevrouw C. Bol, schoolopleider, via e-mail. Zie voor meer info deze pagina.

Ik ben journalist en wil graag informatie?
De heer Perry Vermeulen is woordvoerder van het Dr.-Knippenbergcollege en de OMO Scholengroep Helmond. U kunt hem bereiken via 0492-792020 of p.vermeulen@omosghelmond.nl.

FAQ nieuwe ouder(s)/verzorger(s)

Voor alle veelgestelde vragen voor nieuwe ouder(s)/verzorger(s) klik hier

FAQ huidige ouder(s)/verzorger(s)

Hoe meld ik mijn zoon/dochter ziek?
U belt voor 09.00 uur 's ochtends met het algemeen nummer van de school, t. 0492-792079.

Mijn zoon/dochter heeft een afspraak bij de ortho, tandarts, dokter en dergelijke, hoe geef ik dit door?
Uw zoon/dochter levert het formulier ortho, tandarts, dokter ed. in bij de afdelingscoördinator.

Mijn zoon/dochter wordt ziek op school?
Uw zoon/dochter meldt zich bij de afdelingscoördinator. De afdelingscoördinator belt eerst de ouder/verzorger. Na overleg gaat uw zoon/dochter wel of niet naar huis.

Moet mijn zoon/dochter zich beter melden?
Als uw zoon/dochter beter is, wordt de herstelmelding ingeleverd bij de afdelingscoördinator.

Hoe vraag ik verlof aan?
Hier vindt u een verlofaanvraagformulier en de voorwaarden met betrekking tot verlof. Het formulier kan uw zoon/dochter inleveren bij de afdelingsleider / -coördinator. Daarna wordt bepaald of verlof wordt verleend. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Waar krijg ik informatie over financiën?
Hier vindt u meer informatie over financiële zaken. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Hofmans van de administratie.

Wanneer neem ik contact op met de mentor?
U neemt contact op met de mentor als u wilt spreken over de voortgang van de studie (welbevinden, resultaten) van uw zoon/dochter. Wacht hier niet mee tot aan de ouderavond of ouderspreekuur, maar doe dit op het moment dat u de vragen heeft.

Hoe bereik ik een mentor?
Bij de start van het schooljaar heeft u een brief ontvangen met daarin de naam, telefoonnummer en het e-mailadres van de mentor. Een overzicht van alle mentoren kunt u vinden via de portal.

Wanneer neem ik contact op met een vakdocent?
Als u vragen heeft over de voortgang van een vak van uw zoon/dochter. Na ieder rapport is er een ouderspreekuur. Na ieder rapport ontvangt u via e-mail meer informatie over het digitaal inschrijven voor het ouderspreekuur.

Hoe bereik ik een vakdocent?
U kunt de vakdocenten telefonisch of via e-mail bereiken via de receptie, t. 0492-792079. Een overzicht van alle vakdocenten kunt u vinden via de portal.

Waar kan ik een klacht melden?
Als u een klacht (of algemene vraag) heeft kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met de afdelingsleider. Mocht dit niet tot een goede oplossing leiden dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Klik hier voor een uitgebreide uitleg over de werking van de klachtenprocedure.

Wat doet een decaan?
Een loopbaancoach ondersteunt de mentor, de leerling en ouder(s)/verzorger(s) met de begeleiding bij de keuze van het juiste schooltype na de tweede klas, pakketkeuzes en vervolgstudies.

Wat is de portal?
De portal is het intern communicatiemiddel voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel. Hierop vindt u veel informatie over overgangsnormen, lessentabellen, contactgegevens, examenzaken enzovoort. U kunt daarvoor inloggen met uw code van het Magister ouderaccount. Klik hier om in te loggen.

Wanneer zijn de ouderavonden?
De school kent een grote verscheidenheid aan ouderavonden. Alle data kunt u vinden in de jaarplanning via de portal.

Wanneer zijn de vakanties?
De schoolvakanties kunt u vinden via de portal.

Welke begeleiding wordt er op school gegeven?
De school kent verschillende vormen van begeleiding op gebied van leren, begeleiding bij het leren kiezen en begeleiding op sociaal emotioneel gebied. Deze begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik de vorderingen van mijn zoon/dochter volgen?
De cijfers worden ingevoerd in een digitaal volgsysteem (Magister). Ouder(s)/verzorger(s) krijgen een eigen toegangscode van de school zodat zij thuis de vorderingen van hun zoon/dochter kunnen volgen.

Hoe weet ik of mijn zoon/dochter overgaat naar een volgend leerjaar?
Na ieder rapport wordt een stand van zaken opgemaakt over de voortgang van uw zoon/dochter. Er wordt steeds gekeken of uw zoon/dochter met de dan behaalde resultaten bevorderd is of niet. Na het laatste rapport wordt een definitieve uitspraak gedaan over de voortgang. De overgangsnormen kunt u vinden via de portal.

Wat moet ik doen bij diefstal of schade?
Wij waarschuwen de leerlingen dat zij goed moeten zorgen voor hun eigendommen. Mocht er sprake zijn van diefstal of schade, dan moet dit direct gemeld worden bij de afdelingsleider / -coördinator. De school is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade tenzij de schade is ontstaan door nalatigheid van medewerkers van school. Klik hier voor meer informatie.

Waar vind ik informatie over examenzaken?
Veel informatie vindt u in het examenreglement. Hierin staat de algemene gang van zaken tijdens schoolexamens en Centraal Examen beschreven. Daarnaast wordt ieder jaar aan de leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) uitgereikt. Hierin staat per vak welke toetsen er zijn, wat de inhoud van een toets is en de weging. Ieder schooljaar (vanaf 1 oktober) kunt u deze documenten vinden via de portal.

Wat is de gang van zaken met betrekking tot toetsing?
De school heeft hiervoor een toetsbeleid ontwikkeld. Het toetsbeleid kunt u vinden via de portal. In het toetsbeleid staat onder andere beschreven wat de leerling mag verwachten bij toetsen en wat de school van de leerling verwacht.