Missie en visie

Het Dr.-Knippenbergcollege maakt samen met het Carolus Borromeus College, het Vakcollege en de Praktijkschool Helmond deel uit van de OMO Scholengroep Helmond. De scholengroep maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

De centrale missie is leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.

De OMO Scholengroep Helmond sluit zich aan bij de centrale missie van Vereniging OMO, Koers 2023. Ons Schoolplan 2018-2022 kent als titel Groei van Kwaliteiten en Ontwikkelingen.

Het Dr.-Knippenbergcollege bruist

Het gonst op het Dr.-Knippenbergcollege. Dé meest dynamische school van Helmond is constant in beweging. Er wordt gepassioneerd gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs, sociale vaardigheden en investering in vooruitgang om naadloos te kunnen aansluiten bij de realiteit van de dag. Een prettige, veilige school waar we trots zijn op onze leerlingen. We zien ze groeien en actief deelnemen aan de binnen- en buitenlesactiviteiten. Door dit rijke palet kunnen leerlingen zichzelf ontdekken en ontplooien.

Op het Dr.-Knippenbergcollege dagen we leerlingen en medewerkers uit te laten zien wie ze zijn. Schoolresultaten zijn daarbij een onafhankelijke graadmeter. Het welbevinden van iedereen op onze school is een tastbaar bewijs: laat je zien!

Het Dr.-Knippenbergcollege is: