Online workshop voorbereiding studiekeuze 26 mei

Om onze leerlingen en ouders toch zo goed mogelijk voor te bereiden op de loopbaankeuzes, verzorgen Dr. Knippenbergcollege, Jan van Brabant College – Molenstraat en Carolus Borromeus College een aantal online workshops op 26 mei. Deze workshops geven de leerling en hun ouders/verzorgers informatie en tips bij het maken van loopbaankeuzes. Ze kunnen deze avond twee workshops volgen.

Workshops die worden aangeboden:

  • Wie ben ik?
  • Ouderbetrokkenheid
  • Waar vind ik informatie over opleidingen en beroepen en hoe maak ik een studiekeuzeplan?
  • Netwerken
  • Succesvol studeren mbo/hbo/wo

De online workshops voorbereiding studiekeuze is bedoeld voor leerlingen uit 3 mavo, 4 havo en 5 vwo. Wil je meer informatie? Klik dan hier.

De Knip Positieve Top 500

27 uur non stop positiviteit in livestream voor 2000 gezinnen

Dr. Knippenbergcollege in Helmond komt met Knip Positieve Top 500

 

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari 2020 streamt het Dr. Knippenbergcollege uit Helmond 27 uur lang de Knip Positieve Top 500 voor alle leerlingen en het personeel. Een enorme lading positiviteit in een tijd die wordt gedomineerd door sombere berichten over leerachterstanden, eenzaamheid en stress. Het idee is pas tien dagen oud; 800 leerlingen reageerden op de oproep om een top 3 in te zenden en de school kwam zo tot een Top 500. Welk nummer op 1 staat? Dat houden we nog even geheim.

Info over de link naar de livestream volgt spoedig.

Beluister hier de officiële jingle!

Na de inventarisatie van alle inzendingen bleken er 1.319 verschillende nummers te zijn ingestuurd. Leuk is dat het niet alleen gaat om bekende hits van helden van de jongeren, maar ook om nummers van onder meer Queen, Danny Vera, Eminem, Frank Sinatra en zelfs Doris Day. Een voor een komen ze voorbij in de marathonuitzending, afgewisseld door interviews met leerlingen over hun muzieksmaak. Waarom zorgt een bepaald liedje voor een vrolijk gevoel in deze moeilijke tijd? De livestream is vrijdag vanaf 09:00 uur te beluisteren door de gezinnen van alle leerlingen en het personeel; zo’n 2.000 huishoudens in totaal. We gaan de hele nacht door en sluiten zaterdag af om 12:00 uur. Leerlingen kunnen opblijven: deze vrijdagmiddag begint de carnavalsvakantie.

Het idee wordt omarmd
We ervaren zelf hoe belangrijk het is om onze jongeren positiviteit te bieden. Ze hebben het niet makkelijk, daarover is al genoeg geschreven. En het idee wordt daarom omarmd. Een professional maakte een prachtige jingle en bekende Helmonders en mensen uit de muziekindustrie namen al korte filmpjes op om de leerlingen een hart onder de riem te steken. Of ze zelf ook terug te vinden zijn in de Top 500? Entertainers DJ Petertje en Joël Borelli durven er hun geld niet op in te zetten. Ook leuk: een mystery guest kondigt tijdens de uitzending zijn eigen nummer live aan.

Actieve school
Het Dr. Knippenbergcollege staat bekend om zijn activiteiten en bruisende karakter. Meer dan een school, is de slogan niet voor niets. Natuurlijk gaat er veel niet door, al een jaar lang. Maar wat kan er nog wel? Er ontstaan mooie projecten die zorgen voor een fijne vibe. Neem ook de kookwedstrijd afgelopen weekend, waaraan 70 leerlingen meededen. De eindresultaten waren verbluffend; de winnaar wordt bekendgemaakt in de livestream. Een chefkok komt koken voor het gezin van de winnende leerling. En zo blijven we elkaar vinden in een moeilijke, onzekere tijd. Met opgeheven hoofd en een lach op het gezicht.

De noodzaak van Campus de Braak

Een nieuwe video van onze scholengroep, waarin medewerkers en leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege en Praktijkschool Helmond duidelijk maken hoe we staan te springen om nieuwe huisvesting op de kansrijke campus.

 

Overeenstemming Campus De Braak; belangrijk voor onze sportactiviteiten

Vanmorgen bracht de gemeente het nieuws naar buiten: er is overeenstemming bereikt onder alle partners van Campus De Braak over de multifunctionele sportaccommodatie; het mooie gebouw naast onze nieuwe school. Het persbericht van de gemeente is te vinden onder de nieuwe visuals van de architect.

In dit complex komen niet alleen Helmond Sport en enkele andere partijen, maar ook al onze sportfaciliteiten én Praktijkschool Helmond. Het oorspronkelijke plan is aangepast en nu naar ieders tevredenheid. Wij zijn blij dat we de ambitie hebben kunnen vasthouden, met dit mooie resultaat. Onze leerlingen en personeelsleden verdienen het! Het woord is nu nog aan de gemeenteraad. Geplande oplevering: medio 2024.

Persbericht: Campus De Braak een stap dichterbij 

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het sterk verouderde sportpark De Braak, samen met partners in de stad, om te bouwen tot Sport en Beleefcampus De Braak. Met deze campus willen zij de stad Helmond – en in het bijzonder de drie aangrenzende wijken – een sociale en sportieve impuls geven. Een campus die groei mogelijk maakt: in persoonlijke ontwikkeling, in een gezonde leefstijl, in het samen doen en in het elkaar ontmoeten. De nieuw te bouwen multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) met Buitenruimte, waar onderwijs, gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en andere sporten elkaar vinden, is de plek die zorgt voor aantrekkingskracht en verbinding. De verwezenlijking van deze droom dreigde eerder dit jaar vroegtijdig stuk te lopen.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college vervolgens een ultieme poging gedaan om de realisatie van de MFSA vlot te trekken en te komen tot nieuwe afspraken met alle betrokken partijen, inclusief Helmond Sport, zodat alsnog de Sport en Beleefcampus mét alle partners nog binnen handbereik zou komen. Onder leiding van de onafhankelijk procesbegeleider, de heer Van Merrienboer, zijn de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd om te bezien of de verschillen van inzicht tussen partijen overbrugd konden worden en het project met alle partners door kon gaan.

Wij zijn enorm blij en trots dat het gelukt is om met alle partners tot een gedragen oplossing te komen. Het voorliggende ontwerp vormt een gedragen en stevig fundament voor het verwezenlijken van onze droom. Alle partners zijn enthousiast over het ontwerp – dat in veel opzichten zelfs beter is dan het vorige ontwerp. De overeenstemming die nu gevonden is, draagt wel een prijs: alle partijen hebben offers moeten brengen; in ambities, in de uitvoering van hun programma, in financiële of in andere zin. De aanvullende afspraken met Helmond Sport zorgen ervoor dat Helmond Sport een duurzame partner in de exploitatie van de MFSA is en blijft.

De nieuw te bouwen MFSA met Buitenruimte, waar onderwijs, gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en andere sporten elkaar vinden, is de plek die zorgt voor aantrekkingskracht en verbinding en komt hiermee weer een stap dichterbij. De gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over het voorstel om hier een besluit over te nemen.

Domeinonderwijs jaar 3: volop in ontwikkeling!

In 2018 begon OMO Scholengroep Helmond met een brugklas Domeinonderwijs op het Dr. Knippenbergcollege, een jaar later hadden we drie klassen en vorige week zijn er weer twee nieuwe brugklassen begonnen in het Domein-paviljoen: Domeinonderwijs groeit! Aan de andere kant is de eerste lichting uit 2018 inmiddels ingestroomd in de reguliere derde klas en ook dat is heel interessant om te volgen. Kortom: een kleine update van de projectleiders, Pascale Promper en Henk Boekema. “We optimaliseren voortdurend.”

Op de pagina over Domeinonderwijs staan links naar diverse artikelen over deze andere, innovatieve vorm van onderwijs op het Dr. Knippenbergcollege. Innoveren, dat blijft het team doen, onder leiding van de genoemde projectleiders. “Het team groeit”, zegt Pascale tevreden. “Inmiddels zijn 26 docenten betrokken bij het onderwijs aan de Domein-klassen. Ze hebben allemaal creatieve ideeën en komen met hele rijke inzichten, waardoor we echt kunnen zeggen dat het concept steeds verbetert. Iedereen brengt een hele fijne energie mee, dat motiveert enorm.” Het Domein-paviljoen is het thuishonk, een mooie omgeving die perfect is ingericht voor dit type onderwijs. Sinds dit schooljaar heeft Domeinonderwijs ook het voormalige Muziekpaviljoen in gebruik.

Nieuwe vakken
Henk: “Wat het rooster betreft zijn er enkele dingen veranderd. Duits bieden we nu al in het eerste leerjaar aan. Nieuw is het Atelier Techniek, waarbij we ook samenwerken met Atelier Ontwerpen. Daar gaan hele leuke dingen gebeuren. Goed dat we nu ook het talentgebied Technologie ingebed hebben binnen Domeinonderwijs, naast de talentgebieden Sport en Vorm&Media. Binnen Atelier Techniek hebben we overigens ook een lesuur Programmeren en dat is uniek binnen onze school. Belangrijk, juist in onze kennisregio. Jazeker, ook in de onderbouw bieden we al volop authentiek onderwijs aan, zoals dat heet. Gekoppeld aan de praktijk, aan het werkveld. Zo vullen we doorlopend loopbaanoriëntatie in. Het sluit aan bij waar we als Brainport-school de nadruk op willen leggen: op het ontwikkelen van relevante vaardigheden én het ontdekken van talenten, om deze vervolgens toe te leren passen in de praktijk.”

Een rooster dat rust geeft
Het nieuwe rooster waar Domeinonderwijs gebruik van maakt, schept rust. Het is een heel constant rooster met weinig leswisselingen en veel blokuren. Elke dag kent drie blokken, naast onderdelen als de mentorles of gym. Die blokken zijn korter dan voorheen: we merken dat dat effectiever werkt voor de leerlingen. Een verandering die overigens werden doorgevoerd na evaluaties met docenten en leerlingen. Elke week kent drie contactmomenten met de mentor, meer dan in de reguliere klassen. “Zo kunnen we nog beter monitoren hoe het gaat en goed begeleiden op maat”, legt Pascale uit. “In die uren zitten ook de zogeheten flexuren, voor individuele hulp en het maken van huiswerk. We krijgen veel positieve feedback op de manier waarop wij het doen. Leerlingen komen blij thuis, ouders zijn enthousiast. We zitten duidelijk op de goede weg.”

Thema’s
Vanaf het eerste jaar gaat het bij Domeinonderwijs over vakoverstijgende projecten, een focus op samenwerken, learning by doing en een beroep op het nemen van verantwoordelijkheid. Meer dan voorheen wordt er met thema’s gewerkt waarop alle ateliers en leerlabs aansluiten; denk aan thema’s als identiteit en leefomgeving. Er is zoveel mogelijk kruisbestuiving en steeds staan weer andere competenties centraal, zoals presenteren, reflecteren en zelfstandig werken. Henk: “We hebben een stappenplan ontwikkelt voor leerlingen. We verschaffen inzicht in hun eigen leerproces en maken ze zo gefaseerd zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkelpad. Simpel gesteld: we leren ze zelfstandiger te werken en zelfstandiger te worden als mens. Ouders kunnen in het Leefboek van hun zoon of dochter kijken, dan vinden ze daar informatie over dat proces. Zelfregulatie: kenmerkend voor Domeinonderwijs.”

Verbinding met het reguliere onderwijs
Domeinonderwijs was altijd al een tweejarige brugklas; leerlingen krijgen twee jaar de tijd om te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Leerlingen van havo, havo/vwo en vwo zitten samen in de klas en worden bediend op hun individuele niveau; de havist die excelleert in bepaalde vakken, kan die mooi op vwo-niveau volgen. Gedifferentieerd onderwijs in optima forma. In de derde volgt de stap naar de reguliere havo of vwo-opleiding (een enkele leerling vervolgt de route op de mavo). Dit is het eerste schooljaar waarin Domein-leerlingen instromen in de derde en we volgen ze nauwgezet, samen met onderzoekers van TU/e en Fontys Hogescholen. Hoe ontwikkelen ze zich? Hoe helpt de Domein-achtergrond ze in de reguliere bovenbouw? Pascale: “Dat zijn natuurlijk interessante vragen. En met de antwoorden kunnen wij weer doorontwikkelen.”

Meer informatie?
Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Pascale Promper of Henk Boekema. De projectleiders zijn te bereiken via domeinonderwijs@drknippenbergcollege.nl. Naast projectleider zijn ze mentoren van Domein-klassen; de andere twee mentoren zijn Sanne Ritter en Loes van den Acker.