Een portret van onze nieuwe directeur

Op 6 mei publiceerde het ED een artikel met onze nieuwe directeur Jule Frantzen. Hoe gaan we optimaal weer verder met alle leerlingen en straks met de vierhonderd nieuwe brugklassers? “Ze kijkt liever naar wat er nog wél kan.” Lees het portret hieronder.

Update: onze nieuwbouw

De werkzaamheden van onze nieuwbouw verlopen voorspoedig! De fundering is voor de helft klaar, binnenkort leggen we de vloer van de begane grond aan. Bekijk een drone-foto en andere prachtige foto’s!

Continue reading

Voorlopig Ontwerp Campus De Braak

In de lente van 2021 wordt onze nieuwbouw opgeleverd op Sport- en beleefcampus De Braak; na de zomer van 2021 beginnen we hier ons schooljaar. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de prachtige en inspirerende omgeving van onze nieuwe locatie.

Hieronder het persbericht van 5 februari 2020; scroll naar beneden voor vier prachtige visuals! Meer over onze nieuwbouw op deze pagina.

Voorlopig Ontwerp Sport- en beleefcampus De Braak

Begin februari is het Voorlopig Ontwerp voor Sport- en beleefcampus De Braak in Helmond gepresenteerd aan de Adviescommissie. Het team van architecten, bestaande uit MoederscheimMoonen Architects, FaulknerBrowns Architects en CULD, gaf een toelichting op het ontwerp waarin de multifunctionele sportaccommodatie en het omliggende park in elkaar opgaan tot een herkenbaar, groen icoon. Het Voorlopig Ontwerp is een verdere uitwerking van de ontwerpvisie waarmee het architectenteam in juni 2019 de opdracht voor het ontwerpen van Campus De Braak verwierf.In het ontwerp van de multifunctionele sportaccommodatie is heel goed nagedacht over multifunctionaliteit. Aan de beide lange zijden van het complex zijn verschillende functies geclusterd. Aan de westzijde de Praktijkschool Helmond, de ruimtes en hoofdtribune van Helmond Sport en JvdI De Fysioclub. En aan de oostzijde de NOC*NSF sporthal en amateurvoetbalaccommodatie voor SV De Braak (Mulo en Helmondia). Deze combinaties van functies versterken elkaar en maken optimaal gebruik van elkaars ruimte.

Krachtig visueel geheel
Ondanks de verschillende gebruikers met ieder hun eigen identiteit, straalt het gebouw een krachtige visuele eenheid uit. Dit wordt versterkt door de metallic-witte gevelband waarmee het complex rondom is omwikkeld. De gevelband volgt het landschap en maakt het tot een dynamisch geheel. Zowel de gevelband als het landschap openen zich op strategische plekken voor de entrees naar de gebouwdelen en het stadion. Daartussen is ruimte voor veel glas waardoor er veel interactie is tussen binnen en buiten. In de avonduren krijgt de gevel een extra dimensie door de toepassing van geïntegreerde verlichting.

Sport en recreatie in glooiend park
Rondom de multifunctionele sportaccommodatie komt veel groen. Niet alleen om te zorgen voor een aantrekkelijke omgeving, maar ook in het kader van klimaatbestendigheid en bestrijding van hittestress. Het gebouw is geïntegreerd in een glooiend landschap met verhogingen, maar ook met verdiepingen voor de wateropvang.

Het gebouw wordt omringd door een centrale rondgang die alle entrees en toegangen met elkaar én de omliggende wijken verbindt. Deze rondgang biedt onder andere een running track en een gedeeld pad voor fietsers en voetgangers met daarlangs bankjes. Op de vier hoekpunten van het gebouw komen speciale verblijfsplekken die ieder een verschillende invulling krijgen. Aan de noord- en oostzijde van het gebouw is sprake van een levendig deel met ruimte voor intensieve sporten. De andere zijden bieden meer ruimte voor rust en ontspanning. Naast de running track en voetbalvelden is in het ontwerp ruimte voor diverse beweeg- en sportactiviteiten gereserveerd.

Innovatie
Het brede aanbod maakt het mogelijk om Campus De Braak uit te laten groeien tot een levendige ontmoetings- en recreatieplek. Niet alleen voor de bewoners van de omliggende wijken en Helmond, maar ook voor de regio. De subsidie van €850.000 die het project onlangs ontving vanuit de Brainport Regiodeal, zal daaraan bijdragen. Het biedt mogelijkheden voor toevoeging van innovatieve sport- en spelelementen en technologie voor slim gebruik van data.

Definitief Ontwerp
Het Voorlopig Ontwerp wordt in het tweede kwartaal ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De architecten zullen in nauwe samenwerking met gemeente Helmond, OMO Scholengroep Helmond (waar onze school deel van uitmaakt) en de andere partners, het Voorlopig Ontwerp uitwerken tot een Definitief Ontwerp.

Kijk voor alle informatie en ontwikkelingen op www.campusdebraak.nl.

Visuals

Hieronder vier afbeeldingen; op de bovenste zie je ook de ligging van onze school (rechtsboven)

Jule Frantzen nieuwe directeur Dr.-Knippenbergcollege

Vandaag is binnen het Dr.-Knippenbergcollege, dat deel uitmaakt van OMO Scholengroep Helmond, bekendgemaakt dat Jule Frantzen (46) per direct is benoemd tot nieuwe directeur van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond.

Een langgekoesterde wens
Jule Frantzen was tot haar benoeming afdelingsleider van de mavo op het Dr.-Knippenbergcollege, een functie die ze bekleedt sinds de zomer van 2018. Daarvoor was ze 21 jaar lang als docent Nederlands en teamleider actief op diverse middelbare scholen in Deurne. Frantzen is geboren en getogen in Helmond; zelf genoot ze haar middelbare opleiding op het Carolus Borromeus College. “Voor mij is een langgekoesterde wens uitgekomen. Het is mooi dat ik dit kan gaan doen op het Dr.-Knippenbergcollege, een school waar ik in korte tijd van ben gaan houden. Ik kwam hier om verder te bouwen aan de mooie mavo-afdeling die we hebben, en keek al snel mijn ogen uit. Wat hier allemaal gebeurt, is uniek. De school heeft een groot innovatief vermogen. Ik zag de vacature en wist: dit is een kans waar ik voor wil gaan. Ik vind het bijzonder dat ik nu richting mag geven aan ontwikkelingen als de nieuwbouw, eigentijds en contextrijk onderwijs en de verbindingen van onze leerlingen met de maatschappij. Ik ben er trots op dat ik dit samen met al mijn collega’s mag gaan doen.”

Weloverwogen
Paul Metzemaekers, rector van OMO Scholengroep Helmond, stond er niet alleen voor bij de benoemingsprocedure. Een commissie met daarin een ouder, een leerling en verschillende medewerkers heeft na een reeks gesprekken een weloverwogen keuze gemaakt; de beslissing was unaniem. Met Jule Frantzen staat er op het Dr.-Knippenbergcollege voor het eerst een vrouw aan het roer.