Skip to content

Domeinonderwijs jaar 3: volop in ontwikkeling!

In 2018 begon OMO Scholengroep Helmond met een brugklas Domeinonderwijs op het Dr. Knippenbergcollege, een jaar later hadden we drie klassen en vorige week zijn er weer twee nieuwe brugklassen begonnen in het Domein-paviljoen: Domeinonderwijs groeit! Aan de andere kant is de eerste lichting uit 2018 inmiddels ingestroomd in de reguliere derde klas en ook dat is heel interessant om te volgen. Kortom: een kleine update van de projectleiders, Pascale Promper en Henk Boekema. “We optimaliseren voortdurend.”

Op de pagina over Domeinonderwijs staan links naar diverse artikelen over deze andere, innovatieve vorm van onderwijs op het Dr. Knippenbergcollege. Innoveren, dat blijft het team doen, onder leiding van de genoemde projectleiders. “Het team groeit”, zegt Pascale tevreden. “Inmiddels zijn 26 docenten betrokken bij het onderwijs aan de Domein-klassen. Ze hebben allemaal creatieve ideeën en komen met hele rijke inzichten, waardoor we echt kunnen zeggen dat het concept steeds verbetert. Iedereen brengt een hele fijne energie mee, dat motiveert enorm.” Het Domein-paviljoen is het thuishonk, een mooie omgeving die perfect is ingericht voor dit type onderwijs. Sinds dit schooljaar heeft Domeinonderwijs ook het voormalige Muziekpaviljoen in gebruik.

Nieuwe vakken
Henk: “Wat het rooster betreft zijn er enkele dingen veranderd. Duits bieden we nu al in het eerste leerjaar aan. Nieuw is het Atelier Techniek, waarbij we ook samenwerken met Atelier Ontwerpen. Daar gaan hele leuke dingen gebeuren. Goed dat we nu ook het talentgebied Technologie ingebed hebben binnen Domeinonderwijs, naast de talentgebieden Sport en Vorm&Media. Binnen Atelier Techniek hebben we overigens ook een lesuur Programmeren en dat is uniek binnen onze school. Belangrijk, juist in onze kennisregio. Jazeker, ook in de onderbouw bieden we al volop authentiek onderwijs aan, zoals dat heet. Gekoppeld aan de praktijk, aan het werkveld. Zo vullen we doorlopend loopbaanoriëntatie in. Het sluit aan bij waar we als Brainport-school de nadruk op willen leggen: op het ontwikkelen van relevante vaardigheden én het ontdekken van talenten, om deze vervolgens toe te leren passen in de praktijk.”

Een rooster dat rust geeft
Het nieuwe rooster waar Domeinonderwijs gebruik van maakt, schept rust. Het is een heel constant rooster met weinig leswisselingen en veel blokuren. Elke dag kent drie blokken, naast onderdelen als de mentorles of gym. Die blokken zijn korter dan voorheen: we merken dat dat effectiever werkt voor de leerlingen. Een verandering die overigens werden doorgevoerd na evaluaties met docenten en leerlingen. Elke week kent drie contactmomenten met de mentor, meer dan in de reguliere klassen. “Zo kunnen we nog beter monitoren hoe het gaat en goed begeleiden op maat”, legt Pascale uit. “In die uren zitten ook de zogeheten flexuren, voor individuele hulp en het maken van huiswerk. We krijgen veel positieve feedback op de manier waarop wij het doen. Leerlingen komen blij thuis, ouders zijn enthousiast. We zitten duidelijk op de goede weg.”

Thema’s
Vanaf het eerste jaar gaat het bij Domeinonderwijs over vakoverstijgende projecten, een focus op samenwerken, learning by doing en een beroep op het nemen van verantwoordelijkheid. Meer dan voorheen wordt er met thema’s gewerkt waarop alle ateliers en leerlabs aansluiten; denk aan thema’s als identiteit en leefomgeving. Er is zoveel mogelijk kruisbestuiving en steeds staan weer andere competenties centraal, zoals presenteren, reflecteren en zelfstandig werken. Henk: “We hebben een stappenplan ontwikkelt voor leerlingen. We verschaffen inzicht in hun eigen leerproces en maken ze zo gefaseerd zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkelpad. Simpel gesteld: we leren ze zelfstandiger te werken en zelfstandiger te worden als mens. Ouders kunnen in het Leefboek van hun zoon of dochter kijken, dan vinden ze daar informatie over dat proces. Zelfregulatie: kenmerkend voor Domeinonderwijs.”

Verbinding met het reguliere onderwijs
Domeinonderwijs was altijd al een tweejarige brugklas; leerlingen krijgen twee jaar de tijd om te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Leerlingen van havo, havo/vwo en vwo zitten samen in de klas en worden bediend op hun individuele niveau; de havist die excelleert in bepaalde vakken, kan die mooi op vwo-niveau volgen. Gedifferentieerd onderwijs in optima forma. In de derde volgt de stap naar de reguliere havo of vwo-opleiding (een enkele leerling vervolgt de route op de mavo). Dit is het eerste schooljaar waarin Domein-leerlingen instromen in de derde en we volgen ze nauwgezet, samen met onderzoekers van TU/e en Fontys Hogescholen. Hoe ontwikkelen ze zich? Hoe helpt de Domein-achtergrond ze in de reguliere bovenbouw? Pascale: “Dat zijn natuurlijk interessante vragen. En met de antwoorden kunnen wij weer doorontwikkelen.”

Meer informatie?
Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Pascale Promper of Henk Boekema. De projectleiders zijn te bereiken via domeinonderwijs@drknippenbergcollege.nl. Naast projectleider zijn ze mentoren van Domein-klassen; de andere twee mentoren zijn Sanne Ritter en Loes van den Acker.

Info

Delen!

Misschien ook leuk!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.