Skip to content

Domeinonderwijs: onderzoek verbetert ons innovatieve onderwijs

We zijn dit jaar op het Dr.-Knippenbergcollege begonnen met de innovatieve onderwijsvorm Domeinonderwijs. Een andere manier van onderwijs, in samenwerking met de andere scholen van OMO Scholengroep Helmond. Om nauwkeurig te volgen hoe het verloopt, is er een langdurig onderzoek in samenwerking met de TU in Eindhoven. Het onderzoeksteam ziet welke kansen er ontstaan en vergelijkt ontwikkelingen binnen deze en een reguliere klas. We laten de onderzoekers aan het woord.

Onderzoek van de universiteit
Dr. Maaike Koopman is Assistant Professor en Research Coordinator bij het expertisecentrum Eindhoven School of Education, onderdeel van de TU/e. “We leiden bij ons docenten op en doen onderwijsonderzoek, samen met de studenten. We doen regelmatig evaluerende onderzoeken bij scholen met innovatieve programma’s, zoals Domeinonderwijs. OMO Scholengroep Helmond benaderde ons voor het zogeheten flankerende onderzoek. Een project dat goed bij ons past. We zijn in september begonnen met ons kleine team. Ruben Gerritsen loopt stage op het Dr.-Knippenbergcollege. Hij is degene die de meeste lessen bijwoont in het Domeinpaviljoen. Hij observeert en stelt veel vragen aan docenten en leerlingen. Hele bruikbare informatie voor onze analyse. Het onderzoek duurt in totaal drie jaar. Welke ontwikkelingen zijn er zichtbaar? Worden ambities van de school gehaald? Hoe ziet het er in de praktijk uit en welke verbeteringen kunnen we doorvoeren? In februari komt er een eerste tussentijdse rapportage. Een belangrijk punt hierbij: hoe leren leerlingen binnen Domeinonderwijs? En is dit dan vergelijkbaar of beter dan bij een reguliere klas? Hoe zit het met de motivatie, leerresultaten en competenties? Allemaal zaken die aan bod komen bij ons onderzoek.”

Persoonlijke vorming
Irene van den Wildenberg-Claessens is werkzaam op het Carolus Borromeus College. Ze is onderzoekscoördinator en helpt het team van TU/e met het verzamelen van gegevens en praktische zaken. “We monitoren hoe de diverse leerlabs, ateliers en kernvakken in de praktijk worden gebracht. Naast het onderzoek met de universiteit, is er nog een ontwikkeling. Het Domeinonderwijs richt zich namelijk ook op de persoonlijke vorming van de leerlingen en vanuit Fontys Hogescholen is interesse om het Domeinonderwijs vanuit deze hoek te belichten. Vanuit het lectoraat ‘Opvoeden in de toekomst’ zal door onderzoekster Maike Kooijmans worden ingezoomd op met name de beleving van het Domeinonderwijs, de vorming van wereldburgerschap en de identiteitsontwikkeling van onze ‘Domeinleerlingen’.”

Stevig fundament
De proeftuin Domeinonderwijs wordt zo voorzien van een stevig fundament. Hier komen verbeterpunten uit voort die snel door te voeren zijn (quick wins) en zaken die zorgen voor duurzame doorontwikkeling. Uiteindelijk creëren we zo samen een gunstig effect voor het leren van leerlingen. Namens de school zullen Henk Boekema en Irene van den Wildenberg-Claessens aanspreekpunten zijn betreffende de onderzoeken. Zij dragen er daarnaast zorg voor dat leerlingen, ouders en docenten geïnformeerd en betrokken worden.

Info

Delen!

Misschien ook leuk!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.