Dr. H.H. Knippenberg

Herman Hubert Knip­­pen­­berg werd op 12 september 1879 in Maastricht geboren.
Na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij in Amsterdam Let­teren. Daar leerde hij Hendrik Moller kennen, de latere dr. Moller, stichter van Ons Middelbaar Onderwijs.

Herman Knippenberg was van 1907 tot 1916 leraar aan de Rijks-H.B.S. (Hogere Burgerschool) in Venlo.  Daarna ging hij naar Waalwijk waar hij samen met dr. Moller een ongesubsidieerde middelbare handelsschool oprichtte, een ge­waagde onderneming die getuigde van de visie van Moller en Knippenberg dat het tijd werd om iets te doen aan de achtergestelde positie van het middelbaar onderwijs in Brabant .

Na Waalwijk was Herman Knippenberg enige tijd rector van de R.K. H.B.S. in Helmond.  Vervolgens stond hij zesentwintig jaar aan het hoofd van het Carolus Borromeus College. Vanwege zijn verdiensten voor de stad Helmond kreeg hij de gouden legpenning van de stad. Herman Knippenberg was niet alleen rector van een aantal middelbare scholen in Brabant, hij was ook docent aan de Leergangen in Tilburg en verder schreef hij talloze artikelen die in vele bladen werden gepubliceerd.

Op 17 december 1964 overleed Herman Knippenberg, een van de emancipatoren van Brabant. De herinnering aan hem leeft voort in de naam van onze school.