Skip to content

Onderwijs op de Braak

Onderwijs op De Braak: partners presenteren hun plannen

Een nieuwe Sport- en (be)leefcampus op De Braak waar de héle stad beter van wordt. Waar onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport samenkomen. En met grote sociale meerwaarde voor omliggende wijken. Dat is de ambitie onder de plannen die het college van B&W, samen met verschillende partners, donderdag 21 september heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad van Helmond.

De campus verrijst op de plek waar nu al betaald voetbalorganisatie Helmond Sport z’n stadion heeft en ook verschillende amateurverenigingen dagelijks sporten. Op de campus werken straks nog veel meer partners samen die gemeenschappelijk gebruik maken van de ruimtes. Dat geldt ook voor het hoofdveld in het stadion en de omliggende voetbalvelden; naast Helmond Sport en de amateurverenigingen maken de scholen daarvan gebruik.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en de gemeente Helmond worden eigenaar van de duurzaam gebouwde campus. OMO investeert 30 miljoen euro (19 miljoen voor het gebouw van het Dr.-Knippenbergcollege en 11 miljoen voor de Praktijkschool en de sportzalen ) en de gemeente 25 miljoen euro. Helmond Sport wordt een van de huurders en betaalt daarvoor een kostendekkend huurtarief. Daarnaast draagt Helmond Sport 1,5 miljoen euro bij aan de bouw van het nieuwe stadion. Verder vestigt zorgondernemer Jeurissen van den Ingh in het complex een praktijk voor fysiotherapie.

Onderwijs in een inspirerende omgeving
OMO verplaatst de twee genoemde scholen naar De Braak en wordt eigenaar van de sporthal, die zal voldoen aan de hoge eisen van NOC*NSF. Op De Braak gaat OMO onderwijs aanbieden aan zo’n 1.800 leerlingen. Een flinke vooruitgang voor de leerlingen ten opzichte van de huidige gedateerde panden; zij gaan onderwijs volgen in een toekomstbestendige, sportieve en inspirerende omgeving. De locaties die OMO achterlaat, komen in het bezit van de gemeente en zijn beschikbaar voor herontwikkeling.

De nieuwe faciliteiten versterken de voetbalverenigingen en bieden meer mogelijkheden voor onderlinge samenwerking. Dat sluit aan op de visie op amateurvoetbal die eerder dit jaar is gepresenteerd. Daarin heeft het college uitgesproken dat zij uiteindelijk alleen vitale verenigingen wil ondersteunen, die financieel gezond zijn en middenin de samenleving staan. De ontwikkeling van De Braak is een belangrijke stap in die richting.

Besluitvorming en vervolg
Op 31 oktober a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen. Bij groen licht worden de afspraken tussen de partners verder uitgewerkt en wordt een programma van eisen opgesteld. 2018 is gereserveerd voor het maken van ontwerpen en voor de aanbesteding. Het complex wordt gefaseerd gebouwd/aangelegd in de periode 2019 tot 2023.

Hieronder diverse partners van Campus de Braak: vertegenwoordigers van onder meer de gemeente, OMO Scholengroep Helmond, Vereniging OMO, Helmond Sport en de amateurverenigingen.

Info

Delen!

Misschien ook leuk!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.