Skip to content

Ondersteuning

Ondersteuning

Zoeken

Wij vinden het heel belangrijk dat je hulp krijgt wanneer je die nodig hebt. De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt. Daarnaast hebben we een deskundig en betrokken zorgteam. Een goed teken: onze persoonlijke begeleiding wordt al een aantal jaar geroemd door het ministerie van Onderwijs!

Onze school kent een solide zorgsysteem met professionals die niet alleen individuele leerlingen begeleiden maar er ook op gericht zijn om de zorg in de klas te versterken door het ondersteunen van docenten. Uitgangspunt hierbij is steeds dat leerlingen beter presteren wanneer zij zich prettig en veilig voelen en er aandacht is voor hun behoeften.

Je op je gemak voelen
Het ondersteuningsteam bestaat uit de zorgcoördinator en alle andere medewerkers van de zorgafdeling. Zij bieden extra ondersteuning wanneer dat nodig is. Denk aan sociale vaardigheden (bijvoorbeeld contact maken en samenwerken), aandacht voor ongewenst gedrag,  eerbaarheid en faalangst. Als je begeleiding nodig hebt, krijg je de ondersteuning die je verdient en nodig hebt – in nauw overleg met je ouders. Wat is ons doel? Jou de mogelijkheden geven om je zo goed mogelijk te ontwikkelen en ervoor zorgen dat je je op je gemak voelt op de Knip.

Dyslexie
Met dyslexie kun je goed leren omgaan. We helpen je door met jou en je leraren afspraken te maken. Bijvoorbeeld door je meer tijd te geven bij toetsen of door te werken op de computer in plaats van op papier. Er zijn mogelijkheden om te werken met Alinea Pro en je kunt rekenen op begeleiding door een Remedial Teacher (RT-er) op school.

Begeleidingsuren
Op de Knip hebben we de Verlengde Schooldag en de Knipuren. Wie gebruikmaakt van deze begeleidingsuren, heeft thuis nauwelijks huiswerk!

Specifieke ondersteuning
Op het Dr.-Knippenbergcollege is het zorgteam verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen die, om welke reden dan ook, meer structurele of specifieke ondersteuning nodig hebben. De mentor kan, na overleg met en toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), de leerling aanmelden bij het zorgteam. De zorgcoördinator organiseert samen met het zorgteam passende ondersteuning voor een leerling. Daarbij wordt samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) gekeken vanuit de mogelijkheden van het kind om een passend begeleidingstraject in te zetten. 

Zorgteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit drie clusters:

  • hulp bij het leren wordt gegeven door de remedial teachers
  • sociaal-emotionele ondersteuning wordt gegeven door de vertrouwenspersonen en de gezins- en jongerencoach
  • structurele begeleiding van leerlingen met een structurele ondersteuningsvraag wordt gegeven door het binnenboordteam

Zorgaanbod
Informatie over onze basisondersteuning (plus) kunt u hier vinden. Contact opnemen kan altijd met de zorgcoördinator, de heer M. van de Ven.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.