Skip to content

Ondersteuning

Ondersteuning

Zoeken

Wij vinden het heel belangrijk dat je hulp krijgt wanneer je die nodig hebt. De leercoach is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt. Daarnaast hebben we een deskundig en betrokken ondersteuningsteam. Een goed teken: onze begeleiding wordt al een aantal jaar geroemd door het ministerie van Onderwijs! 


Ondersteuningsteam

Onze school kent een solide ondersteuningssysteem met professionals die er ook op gericht zijn om de ondersteuning in de klas te versterken door het coachen van docenten. Uitgangspunt hierbij is steeds dat leerlingen beter presteren wanneer zij zich prettig en veilig voelen en er aandacht is voor hun behoeften. Het ondersteuningsteam bestaat uit een ondersteuningscoördinator en een team van professionele medewerkers. Elk lid van het ondersteuningsteam is gekoppeld aan een afdeling en kan de mentoren en leercoaches van die afdeling adviseren als het gaat over passende ondersteuning. Daarnaast organiseert het ondersteuningsteam ondersteuningslessen in het flexrooster, zoals trainingen op gebied van faalangstreductie of planning en organisatie. Ook kunnen leerlingen op vaste tijden gebruikmaken van inloopmomenten om een hulpvraag te stellen of om even hun hart te luchten wanneer ze niet lekker in hun vel zitten. Het is eventueel ook mogelijk om individuele gesprekken te voeren in de vorm van emotionele ondersteuning door de vertrouwenspersonen. Wat is ons doel? Jou de mogelijkheden geven om je zo goed mogelijk te ontwikkelen en ervoor zorgen dat je je op je gemak voelt op de Knip. Zoals je kunt lezen in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we verschillende ondersteuningsmogelijkheden op het Dr. Knippenbergcollege, naast de reguliere begeleiding door de coach, mentor en in de flexlessen.

Op het moment dat er meer structurele of specifieke ondersteuning nodig is, is het van belang om af te stemmen tussen school en ouder(s)/verzorger(s) in een gesprek op school. Er wordt dan samen bekeken welke ondersteuning passend/nodig is en op welke manier hieraan tegemoet kan worden gekomen. Het kan zijn dat dit niet direct mogelijk is middels ons basisaanbod of extra ondersteuningsaanbod, in dat geval kunnen we de hulp inschakelen van het samenwerkingsverband. Zie voor meer informatie de pagina SamenwerkingsverbandNog meer informatie kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl en in het Schoolondersteuningsplan.

Een belangrijke flyer voor al onze leerlingen: klik hier.

Informatie over ondersteuning
Meer info over onze ondersteuningsmogelijkheden? Neem contact op met de ondersteuningscoördinator, de heer Martin van de Ven.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.