Skip to content

Veiligheid

Veiligheid

Zoeken

De school hecht grote waarde aan een goede sfeer op school en een veilig leefklimaat. We hebben daarvoor een veiligheidsplan. Onderdelen van dit plan vindt u onder andere in:

Bij problemen kan de leerling en/of ouder zich in eerste instantie richten tot de mentor of afdelingsleider. Het is ook mogelijk zich rechtstreeks te richten tot de vertrouwenspersonen. 

Vertrouwenspersonen leerlingen:

  • Maartje Pecht
  • Sanne van de Vijver
  • Patrick Coppens
  • Loes Janssen

Vertrouwenspersoon ouders:

  • Patrick Coppens
  • Loes Janssen

Veiligheidsteam
Daarnaast kent de school een algemeen veiligheidsteam. Dit team bestaat uit een directielid, de veiligheidscoördinator en een veiligheidsmedewerker. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het gebouw, ontruimingsoefeningen en het aantal gekwalificeerde medewerkers voor EHBO en BHV.

Resultaten
Elk jaar wordt er een veiligheidsmonitor bij leerlingen afgenomen welke ook wordt gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl. Kijk voor meer informatie ook in onze schoolgids.

Vragen met betrekking tot veiligheid?
mevrouw J. Frantzen, directeur
de heer S. Segers, veiligheidscoördinator
de heer M. van de Ven, zorgcoördinator

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.