Skip to content

Financiën en verzekeringen

Financiën en verzekeringen

Zoeken

Hieronder veel informatie over kosten waarmee u te maken krijgt: denk aan de kosten van leermiddelen en activiteiten. Ook leest u welke mogelijkheden er zijn voor een financiële tegemoetkoming.

Wilt u meer weten over verzekeringen? Klik dan hier.

Boeken

De meeste schoolboeken zijn gratis. Iddink Voortgezet Onderwijs BV is geselecteerd door Ons Middelbaar Onderwijs als centrale boekenleverancier. Om de gratis schoolboeken te krijgen moeten ze tijdig “besteld” worden op www.iddink.nl. Er is daarnaast voor gezorgd dat op www.iddink.nl ook gemakkelijk leermiddelen te bestellen zijn die niet “gratis” zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines en dergelijke.

Ouderbijdrage

Nadat er overleg is geweest met de ouderraad en de medezeggenschapsraad, is de ouderbijdrage vastgesteld op € 26,00. Dit is een vrijwillige ouderbijdrage waarvoor u aan het begin van het schooljaar een overeenkomst ontvangt. Van deze ouderbijdrage organiseren wij buitenschoolse activiteiten. De activiteiten hebben als doel de sfeer en leefbaarheid op school voor de leerlingen te verhogen. Naast leren is er ook veel aandacht voor sociale en culturele activiteiten. Daarbij willen wij leerlingen de gelegenheid geven kwaliteiten die ze hebben op andere manieren dan in de lessituatie te laten zien. De ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten van de organisatie grotendeels te dekken. Het gaat onder andere om de volgende activiteiten:

 • Introductie
 • Disco’s onderbouw*
 • Galabal bovenbouw*
 • Kerstviering
 • Carnavalsfeest*
 • Toegangskaartje musical*
 • Sportactiviteiten buiten school*
 • Geschiedenisquiz
 • Debatclub
 • Knipjumpers
 • Knip Got Talent
 • So you think you can dance
 • Diploma-uitreiking
 • Slotfeest*

* Als u besluit de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, kan uw zoon en/of dochter nog steeds deelnemen aan deze activiteiten, echter kan uw zoon en/of dochter niet gratis deelnemen. Uw zoon en/of dochter dient het dan geldende tarief te betalen.

Aan het begin van het schooljaar vindt u in de jaarplanning alle data van deze activiteiten. Aan het einde van het schooljaar ontvangt de ouderraad een financieel verslag. Voor de deelname aan de musical, de sportklas, het technasium en excursies wordt een aparte aanvullende bijdrage gevraagd.

Financiële tegemoetkoming

Er zijn ouder(s)/verzorger(s) die hun kinderen niet mee laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub enzovoort. De kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) zijn voor sommige ouders/verzorgers niet op te brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand- of ondersteuningsregelingen.

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden die uw gemeente biedt. Zij kunnen u vertellen of en voor welke tegemoetkoming u in aanmerking komt. Zo is in de gemeenten Helmond, Mierlo, Nuenen en Laarbeek de Stichting Leergeld actief: www.leergeld.nl. Stichting Leergeld Helmond vergoedt vanaf schooljaar 2019-2020 ook de kosten voor deelname aan de sportklas. Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Leergeld Helmond, Wethouder Ebbenlaan 166, 5702 AG Helmond, tel: 0492-522828, of stuur een e-mail.

Solidariteitsfonds OMO Scholengroep Helmond
Als school constateren wij steeds vaker dat de leerlingen niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, excursies, reizen, extra projecten of het tabletonderwijs. Deelname aan deze activiteiten stimuleert de leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien en hun kansen te vergroten op succes in hun vervolgstudie en maatschappij. Daarbij mag de financiële thuissituatie geen belemmering zijn.

Naast Stichting Leergeld vindt ook de OMO Scholengroep Helmond dat zij haar verantwoordelijkheid voor deze situaties moet nemen en heeft daarom besloten een solidariteitsfonds op te richten, zodat alle leerlingen de kans krijgen om aan alle activiteiten deel te nemen.

Voor wie is het solidariteitsfonds bedoeld?
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen (tot en met 18 jaar) die op het Dr.-Knippenbergcollege, Carolus Borromeus College, Vakcollege Helmond en de Praktijkschool zijn ingeschreven. Het is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) die niet de financiële middelen hebben voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. De financiële toetsing wordt in verband met de privacy gedaan door Stichting Leergeld. U kunt contact opnemen met de financiële administratie van de school, via fin@drknippenbergcollege.nl. 

Sponsoring

Soms krijgt onze school middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staat in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.