Skip to content

Klankbordgroep

Klankbordgroep

Zoeken

Ouderbetrokkenheid is voor het Dr. Knippenbergcollege een vanzelfsprekend, en dus ook een belangrijk onderdeel voor het goed kunnen functioneren van onze school. Middels de ouderraad en schriftelijke enquêtes luisteren wij naar ouder(s)/verzorger(s), betrekken wij hen bij schoolse activiteiten en vragen wij hen om advies. Uw mening, uw stem, is voor ons belangrijk opdat wij de kwaliteit van onze school kunnen blijven garanderen en liefst nog verbeteren.

Een klankbordgroep komt drie keer per schooljaar een avond bij elkaar met de afdelingsleider als voorzitter. Tezamen met ouder(s)/verzorger(s), waarvan 1 ouder uit de ouderraad, wordt thematisch gesproken over schoolse aangelegenheden. Voor elke bijeenkomst kiest de school een thema. Aan de deelnemers van de klankbordgroep wordt vervolgens gevraagd om op dit thema te reageren. De thema’s worden tijdig aan u doorgegeven en wij vragen u om uw opmerkingen/reacties en/of vragen vóór de bijeenkomst aan ons door te geven.

De school kent dit jaar 4 klankbordgroepen:
 1. Klankbordgroep bovenbouw havo en vwo, klas 4 tot en met 6
 2. Klankbordgroep onderbouw havo en vwo, klas 1 tot en met 3
 3. Klankbordgroep mavo, klas 1 tot en met 4
 4. Klankbordgroep Domeinonderwijs

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een van deze klankbordgroepen dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van de betreffende klankbordgroep.

Een klankbordgroep komt drie keer per schooljaar een avond bij elkaar met de afdelingsleider als voorzitter. Tezamen met ouder(s)/verzorger(s), waarvan 1 ouder uit de ouderraad, wordt thematisch gesproken over schoolse aangelegenheden. Voor elke bijeenkomst kiest de school een thema. Aan de deelnemers van de klankbordgroep wordt vervolgens gevraagd om op dit thema te reageren. De thema’s worden tijdig aan u doorgegeven en wij vragen u om uw opmerkingen/reacties en/of vragen vóór de bijeenkomst aan ons door te geven.

De school kent dit jaar 4 klankbordgroepen:
1. Klankbordgroep bovenbouw havo en vwo, klas 4 tot en met 6
2. Klankbordgroep onderbouw havo en vwo, klas 1 tot en met 3
3. Klankbordgroep mavo, klas 1 tot en met 4
4. Klankbordgroep domeinonderwijs

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een van deze klankbordgroepen dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van de betreffende klankbordgroep.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.