Skip to content

PTA’s

PTA’s

Zoeken

Het PTA is het Programma van Toetsing en Afsluiting voor de bovenbouw van mavo, havo en vwo. In deze programma’s staan o.a. de onderdelen voor het schoolexamen, de leerstof, de momenten van toetsing, de cijfergeving omschreven.

De PTA’s worden gemaakt per cohort. Een cohort geeft aan in welk jaar de leerlingen starten in de bovenbouw en in welk jaar ze examen doen. Voor de leerlingen die starten in de bovenbouw wordt elke jaar een nieuw PTA (nieuw cohort) gemaakt. Voor de lopende cohorten worden alleen errata gemaakt. Daarbij gaat het om kleine wijzigingen in het PTA.

In het examenreglement vind je oa de regels ten aanzien van afwezigheid en ziekmelding bij schoolexamens, de herkansing enz.

Klik hieronder op de links om documenten te openen.

PTD en PTA mavo 3 – cohort 2021
PTD en PTA mavo 4 – cohort 2020 – erratum

PTD en PTA havo 4 – cohort 2021
PTD en PTA havo 5 – cohort 2020 – erratum

PTD en PTA vwo 4 – cohort 2021
PTD en PTA vwo 5 – cohort 2020 – erratum
PTA vwo 6 – cohort 2019

Examenreglement mavo / havo / vwo 2021-2022 deel 1
Examenreglement mavo / havo / vwo 2021-2022 deel 2
Examenreglement vwo 6 – 2021-2022 – erratum

Programma van Toetsing en Doorstroming

In de onderbouw werken we met het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD). Klik op het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) om het document te openen.

PTD kansklas mavo-1 2021-2022
PTD mavo-1 2021-2022
PTD havo-1 2021-2022
PTD kansklas vwo-1 2021-2022
PTD vwo-1 2021-2022
PTD domeinonderwijs-1 2021-2022

PTD mavo-2 2021-2022
PTD havo-2 2021-2022
PTD vwo-2 2021-2022
PTD domeinonderwijs-2 2021-2022

PTD havo-3 2021-2022
PTD vwo-3 2021-2022

Havo en vwo

Het eindexamen kent een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen wordt door de school afgenomen, het centraal examen wordt landelijk afgenomen. Sommige vakken kennen alleen een schoolexamen zodat het hiervoor behaalde eindcijfer voor deze vakken tevens het totale eindcijfer is. Andere vakken kennen zowel een schoolexamen als een centraal examen. Voor deze vakken is het eindcijfer het gemiddelde van de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen (afronding vindt plaats op één heel cijfer).

Welke vakken alleen met een schoolexamen worden afgesloten en welke vakken zowel een schoolexamen als een centraal examen hebben, staat in het reglement en het PTA. Hierin is ook te lezen hoe voor ieder vak de cijfers tot stand komen, alsmede hoe de herkansingsregeling voor onze school is geregeld.

Het profielwerkstuk

Dit is een uitgebreid werkstuk dat handelt over tenminste één van de door de leerling gevolgde vakken. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer. Het profielwerkstuk wordt afgerond met een presentatie.

Examentraining Lyceo

Extra examenbegeleiding op school
Om examenleerlingen goed voor te bereiden op school- en eindexamen(s) organiseert Lyceo, in samenwerking met het Dr. Knippenbergcollege en het Carolus Borromeuscollege examentrainingen. Dankzij deze samenwerking kan Lyceo de examentrainingen tegen een aantrekkelijk kortingstarief aanbieden. De trainingen vinden plaats op het Dr. Knippenbergcollege.

Inschrijven
Leerlingen kunnen zich heel gemakkelijk inschrijven voor een training op de speciale aanmeldpagina van Lyceo. Deze pagina is slechts toegankelijk voor examenkandidaten.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.