Skip to content

PTA’s

PTA’s

Zoeken

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement staat alles beschreven wat van belang is voor de eindexamenkandidaten:

  • de leerstof
  • de momenten van toetsing
  • de cijfergeving
  • regels ten aanzien van afwezigheid en ziekmelding
  • het inschakelen van de geschillencommissie als beroepsinstantie
  • belangrijke data

Klik hieronder op de links om documenten te openen.

PTA mavo-3 2020-2021
PTD en PTA mavo-3 2020-2021

PTA mavo-4 2020-2021

PTA havo-4 2020-2021
PTD en PTA havo 4 2020-2021

PTA havo-5 2020-2021

PTA vwo-4 2020-2021
PTD en PTA vwo-4 2020-2021

PTA vwo-5 2020-2021

PTA vwo-6 2020-2021

Examenreglement vwo / havo / mavo 2020-2021

Programma van Toetsing en Doorstroming

In de onderbouw werken we met het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD). Klik op het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) om het document te openen.

PTD kansklas mavo-1 2020-2021
PTD mavo-1 2020-2021
PTD havo-1 2020-2021
PTD kansklas vwo-1 2020-2021
PTD vwo-1 2020-2021
PTD domeinonderwijs-1 2020-2021

PTD mavo-2 2020-2021
PTD havo-2 2020-2021
PTD vwo-2 2020-2021
PTD domeinonderwijs-2 2020-2021 

PTD havo-3 2020-2021
PTD vwo-3 2020-2021
PTD havo/vwo-3 2020-2021

Havo en vwo

Het eindexamen kent een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen wordt door de school afgenomen, het centraal examen wordt landelijk afgenomen. Sommige vakken kennen alleen een schoolexamen zodat het hiervoor behaalde eindcijfer voor deze vakken tevens het totale eindcijfer is. Andere vakken kennen zowel een schoolexamen als een centraal examen. Voor deze vakken is het eindcijfer het gemiddelde van de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen (afronding vindt plaats op één heel cijfer).

Welke vakken alleen met een schoolexamen worden afgesloten en welke vakken zowel een schoolexamen als een centraal examen hebben, staat in het reglement en het PTA. Hierin is ook te lezen hoe voor ieder vak de cijfers tot stand komen, alsmede hoe de herkansingsregeling voor onze school is geregeld.

Het profielwerkstuk

Dit is een uitgebreid werkstuk dat handelt over tenminste één van de door de leerling gevolgde vakken. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer. Het profielwerkstuk wordt afgerond met een presentatie.

Examentraining Lyceo

Extra examenbegeleiding op school
Om examenleerlingen goed voor te bereiden op school- en eindexamen(s) organiseert Lyceo, in samenwerking met het Dr. Knippenbergcollege en het Carolus Borromeuscollege examentrainingen. Dankzij deze samenwerking kan Lyceo de examentrainingen tegen een aantrekkelijk kortingstarief aanbieden. De trainingen vinden plaats op het Dr. Knippenbergcollege.

Inschrijven
Leerlingen kunnen zich heel gemakkelijk inschrijven voor een training op de speciale aanmeldpagina van Lyceo. Deze pagina is slechts toegankelijk voor examenkandidaten.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.