Skip to content

FAQ

FAQ

Zoeken

U belt voor 09.00 uur ’s ochtends met het algemeen nummer van de school, t. 0492-792079.

Als uw zoon/dochter beter is, wordt de herstelmelding ingeleverd bij de afdelingscoördinator.

Uw zoon/dochter meldt zich bij de afdelingscoördinator. De afdelingscoördinator belt eerst de ouder/verzorger. Na overleg gaat uw zoon/dochter wel of niet naar huis.

U neemt contact op met de mentor als u wilt spreken over de voortgang van de studie (welbevinden, resultaten) van uw zoon/dochter. Wacht hier niet mee tot aan de ouderavond of ouderspreekuur, maar doe dit op het moment dat u de vragen heeft.

Bij de start van het schooljaar heeft u een brief ontvangen met daarin de naam, telefoonnummer en het e-mailadres van de mentor. Hier meer informatie over de mentor.

Alle vacatures van Ons Middelbaar Onderwijs kunt u vinden via www.omo.nl
Een open sollicitatie kunt u richten aan mevrouw M. Vreede van de afdeling personeelszaken, via e-mail.

Het Dr. Knippenbergcollege is als deelschool van de OMO Scholengroep Helmond een academische opleidingsschool. Stagiaires kunnen solliciteren via mevrouw C. Bol, schoolopleider, via e-mail. Zie voor meer info deze pagina.

Mevrouw K. Peeters is woordvoerder van het Dr.-Knippenbergcollege en de OMO Scholengroep Helmond. U kunt haar bereiken via k.peeters@omosghelmond.nl

Hier vindt u een verlofaanvraag en de Vakantieverlof_peelgemeenten digitaal met betrekking tot verlof. Het formulier kan uw zoon/dochter inleveren bij de afdelingsleider / -coördinator. Daarna wordt bepaald of verlof wordt verleend. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Hier vindt u meer informatie over financiële zaken. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Hofmans van de administratie.

Als u vragen heeft over de voortgang van een vak van uw zoon/dochter. Na ieder rapport is er een ouderspreekuur. Na ieder rapport ontvangt u via e-mail meer informatie over het digitaal inschrijven voor het ouderspreekuur.

U kunt de vakdocenten telefonisch of via e-mail bereiken via de receptie, 0492-792079. 

Als u een klacht (of algemene vraag) heeft kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met de afdelingsmanager. Mocht dit niet tot een goede oplossing leiden dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Klik hier voor alle contactgegevens en klik hier voor een uitgebreide uitleg over de werking van de klachtenprocedure.

Een loopbaancoach ondersteunt de mentor, de leerling en ouder(s)/verzorger(s) met de begeleiding bij de keuze van het juiste schooltype na de tweede klas, pakketkeuzes en vervolgstudies. Hier staat meer informatie.

De school kent een grote verscheidenheid aan ouderavonden. Alle data kunt u vinden in de jaarplanning.

Kijk voor de vakanties van het lopende schooljaar in de jaarplanning.

De school kent verschillende vormen van begeleiding op gebied van leren, begeleiding bij het leren kiezen en begeleiding op sociaal emotioneel gebied. Deze begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie.

De cijfers worden ingevoerd in een digitaal volgsysteem (Magister). Ouder(s)/verzorger(s) krijgen een eigen toegangscode van de school zodat zij thuis de vorderingen van hun zoon/dochter kunnen volgen.

Na ieder rapport wordt een stand van zaken opgemaakt over de voortgang van uw zoon/dochter. Er wordt steeds gekeken of uw zoon/dochter met de dan behaalde resultaten bevorderd is of niet. Na het laatste rapport wordt een definitieve uitspraak gedaan over de voortgang. De overgangsnormen kunt u hier vinden.

Wij waarschuwen de leerlingen dat zij goed moeten zorgen voor hun eigendommen. Mocht er sprake zijn van diefstal of schade, dan moet dit direct gemeld worden bij de afdelingsleider / -coördinator. De school is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade tenzij de schade is ontstaan door nalatigheid van medewerkers van school. Klik hier voor meer informatie.

Veel informatie vindt u in het examenreglement. Hierin staat de algemene gang van zaken tijdens schoolexamens en Centraal Examen beschreven. Daarnaast wordt ieder jaar aan de leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) uitgereikt. Hierin staat per vak welke toetsen er zijn, wat de inhoud van een toets is en de weging. Ieder schooljaar (vanaf 1 oktober) kunt u deze documenten hier vinden.

De school heeft hiervoor een toetsbeleid ontwikkeld. Het toetsbeleid kunt u hier vinden. In het toetsbeleid staat onder andere beschreven wat de leerling mag verwachten bij toetsen en wat de school van de leerling verwacht.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.