Skip to content

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Zoeken

De maatschappelijke stage (mas) is al meer dan 13 jaar een begrip op het Dr. Knippenbergcollege en heeft ertoe bijgedragen dat alle Helmondse scholen, in het voortgezet onderwijs, de mas in een breder perspectief willen trekken. Wij stellen de leerlingen centraal. Hij/zij gaat zelf op zoek naar een stageplaats die, volgens bepaalde criteria, een wezenlijke bijdrage gaat leveren bij de maatschappelijke ontwikkeling van zijn/haar persoon.

Dit kan het vertrouwde vrijwilligerswerk zijn, maar mogen ook werkzaamheden zijn die de leerling helpen bij zijn/haar oriëntatie op een vervolgstudie of toekomstige loopbaan op de arbeidsmarkt. Als zodanig levert deze stage een wezenlijke bijdrage aan de sociale integratie van onze pubers in een maatschappij die zij in de toekomst vorm moeten gaan geven. Na afloop van de stageperiode moet de leerling kunnen aantonen dat hij/zij wijsheid heeft opgedaan of kennis heeft genomen van zaken die niet of nauwelijks in de reguliere schoolvakken aan bod zijn gekomen. Hij/zij moet laten zien dat de stage een volwaardiger burger van hem/haar gemaakt heeft. In het belang van de maatschappij, uitgangspunt van de oorspronkelijke maatschappelijke stage, of in zijn/haar belang, het breder perspectief.

Stageplaatsen die onder de oude criteria als maatschappelijke stage werden afgekeurd, komen in de nieuwe visie wel binnen bereik. Het mag betaald werk zijn in relatie tot een breed maatschappelijk belang. Geen “vakken vullen”, maar wel werken bij de gemeente op bijvoorbeeld sociale zaken. Geen “krantenwijk”, maar wel werken bij een biologisch landbouwbedrijf.

  • Uitgangspunt is 30 klokuren stage.
  • De leerling kan vanaf klas 2 beginnen.
  • De stage moet afgerond zijn (voldoende beoordeeld) vóór het eindexamenschooljaar.
  • Goed- of afkeuring van stageplaatsen en eindbeoordeling gebeurt door de schoolstagecoördinator.
  • Het maatschappelijk belang moet door de leerling in een eindverslag worden aangetoond.

Voor vragen en/of meer informatie met betrekking tot de maatschappelijke stage zijn wij bereikbaar via: mevrouw H. Lazaar. 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.