Skip to content

MR en DMR

MR en DMR

Zoeken

MR

De MedezeggenschapsRaad (MR) bestaat uit 20 leden: 10 personeelsleden en 10 ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

De OMO Scholengroep Helmond bestaat uit vier deelscholen:

  • Carolus Borromeus College
  • Vakcollege Helmond
  • Dr. Knippenbergcollege
  • Praktijkschool Helmond

De MR is de formele gesprekspartner van de rector en elke deelschool heeft een afvaardiging. De MR houdt zich uitsluitend bezig met deelschooloverstijgende zaken.

Zaken die in de MR worden besproken zijn bijvoorbeeld huisvesting, aannamebeleid, ARBO-beleid en financiën. Verder komen alle onderwerpen die in de Deelraad MedezeggenschapsRaad (DMR) besproken zijn, ook aan de orde. De MR is het wettelijk orgaan van OMO Scholengroep Helmond. Zij verleent aan de rector instemming of advies als het gaat over (deel)schoolse zaken.

Vergaderdata:
26 september, 30 oktober, 14 december, 5 februari, 19 maart, 14 mei en 24 juni

 

 

DMR

Iedere deelschool heeft een eigen Deelraad MedezeggenschapsRaad (DMR). De DMR is de formele gesprekspartner van de directie. Dit orgaan houdt zich bezig met deelschool-specifieke zaken. Daarnaast vervult de DMR een adviserende rol richting de Medezeggenschapsraad (MR) van de OMO scholengroep Helmond.

Enkele zaken die in de DMR worden besproken:

  • jaarplanning
  • leerlingenvoorzieningen
  • veiligheid op school
  • formatieplan (inzet personeel)
  • lesrooster, schooltijden en dergelijke

De DMR heeft een afvaardiging binnen de MR van de OMO Scholengroep Helmond. De leden nemen besluiten, adviseren en denken mee aangaande zaken die het Dr. Knippenbergcollege betreffen.

De DMR bestaat uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. De directeur of een directielid is elke vergadering aanwezig en vertegenwoordigt de schoolleiding.

Heeft u een vraag, opmerking of wilt u in contact komen met de DMR, stuur een e-mail. U kunt via dit e-mailadres ook aanvullende gegevens opvragen, zoals de notulen van vergaderingen.

Vergaderdata DMR: 
20 september, 25 oktober, 30 november, 16 januari, 4 april, 23 mei en 17 juni. 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.