Skip to content

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht

Zoeken

Bijna alle kinderen in Nederland gaan als ze 4 jaar zijn naar de basisschool. Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht.

Leerplicht
De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. Als ouders moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een andere nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school.

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Als uw kind bijvoorbeeld in februari 16 jaar wordt, dan moet uw kind het schooljaar afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw kind tenminste 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar. Na deze periode volgt de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht
Naast de leerplicht bestaat sinds 2007 de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren tussen 16 en18 jaar onderwijs moeten volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is (minimaal) een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft ingesteld om schooluitval van jongeren tegen te gaan en de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. De kwalificatieplicht is geregeld in de Leerplichtwet.

Hoe gaat het Dr. Knippenbergcollege om met leerplichtzaken?
Wekelijks is de leerplichtambtenaar op school aanwezig. Bij frequent vermoedelijk ongeoorloofd verzuim kan met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling het gesprek aangegaan worden. Wanneer er sprake is van zorgelijk ziekteverzuim wordt de leerling gemeld bij de jeugdarts van de GGD.

Ouders worden altijd op de hoogte gesteld als de school een melding doet bij leerplichtambtenaar of de jeugdarts.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.