Skip to content

Ouderraad

Ouderraad

Zoeken

Wat is de taak van de ouderraad?
De taak van de ouderraad is het contact tussen de ouders en de school te bevorderen.

Voor de ouders is de ouderraad een manier om te informeren welke zaken er (gaan) spelen op school en hier samen met andere ouders over van gedachten te kunnen wisselen. De ouderraad heeft zelf financiële middelen om bijvoorbeeld thema-avonden te organiseren. 

Voor de schooldirectie is de ouderraad een belangrijk klankbord voor zaken zoals het toetsbeleid, de onderwijstijd, de ouderbijdrage, de begroting, aandacht voor gezonde voeding etc.

Wat doet de ouderraad?
Een greep uit de recente activiteiten van de ouderraad:

  • Organisatie van een thema-avond.
  • Afstemmen met school over de communicatie van en naar ouders waaronder het gebruik van Magister.
  • Terugkoppeling uit de diverse klankbordgroepen
  • Bespreken van het flexrooster en andere thema’s als didactiek en de mentale gezondheid van onze jongeren

Ook ondersteunt de ouderraad bij (buitenschoolse) activiteiten. 

Wie zit er in de ouderraad?
De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging. Alle ouders van de leerlingen op het Dr. Knippenbergcollege zijn automatisch lid van de oudervereniging. De ouderraad bestaat uit ca. 25 leden. We streven ernaar dat alle opleidingsniveaus in gelijke mate vertegenwoordigd zijn en zo mogelijk ook de diverse jaren.

Er bestaat ook een landelijke organisatie voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ouders & onderwijs, het platform van en voor ouders. Ouders & onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner van de overheid en de onderwijssector en verbinder van ouders rondom het onderwijs. Ouders & onderwijs is er voor alle ouders!
Klik hier voor meer informatie.

Vergaderingen
De ouderraad komt ongeveer 6 maal per schooljaar samen. Iedere vergadering wordt bijgewoond door een lid van de schooldirectie.
De agenda van de ouderraad kunt u opvragen via e-mail: ouderraad@drknippenbergcollege.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook agendapunten aan ons voorstellen. De volgende punten worden behandeld:

  • de notulen en actiepunten
  • mededelingen van het Dagelijks Bestuur (DB van de Ouderraad) en van DeelMedezeggenschapsRaad (DMR)
  • een thema op basis van jaarprogramma (bijvoorbeeld toetsbeleid)
  • rondje werkgroepen
  • mededelingen van de schooldirectie.

Correspondentie
Heeft u vragen, tips, opmerkingen of problemen, mail dan gerust naar ouderraad@drknippenbergcollege.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.