Skip to content

Domeinonderwijs

Domeinonderwijs

Zoeken

Welkom bij het Domeinonderwijs, een tweejarige brugperiode voor leerlingen met het advies: havo, havo/vwo of vwo.

Binnen het Domeinonderwijs zien we de vakken niet los van elkaar maar proberen we juist de overeenkomsten tussen de vakken te benadrukken door vakoverstijgend te werken aan projecten. Zo staan bij Mens en Natuur de vakken biologie, natuur- en scheikunde centraal en omvat Mens en Maatschappij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing. De focus ligt op samenwerken maar er wordt ook een beroep gedaan op je zelfstandigheid. Daarnaast dagen we je uit om zelf op onderzoek uit te gaan en zoeken we de verbinding met de praktijk buiten de school.

Bij Domeinonderwijs noemen we de vakken leerlabs en ateliers, dit om te benadrukken dat er op een andere manier gewerkt wordt. Hieronder kun je lezen wat de vakken precies inhouden.

Is Domeinonderwijs iets voor jou? Wanneer je de volgende vragen met ja kunt beantwoorden dan zit jij op je plek bij Domeinonderwijs.

 • Vind je het leuk om projectmatig te werken?
 • Ga je graag zelf op onderzoek uit?.
 • Vind je het fijn om met anderen samen te werken?
 • Kun je goed zelfstandig werken?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw P. Promper. Ze is te bereiken via domeinonderwijs@drknippenbergcollege.nl.

De ateliers

Atelier Sport

Ons onderwijs ademt sport en sportiviteit: we bieden jou de beste mogelijkheden om te bewegen en talent te ontwikkelen. Er zijn gastlessen op en buiten school, gegeven door topsporters, trainers en specialisten van uiteenlopende sporten. Een breed sportaanbod zorgt voor uitdaging waarin eenieder tot zijn recht komt. Gaat het in het Atelier Sport alleen om het sporten en de prestatie? Nee. Er is aandacht voor onder meer samenwerking, het organiseren van activiteiten, veiligheid, gezondheid, discipline, les- en leidinggeven en hygiëne. Het motto is niet ‘learning to move’, maar ‘moving to learn’.

Atelier Ontwerpen

Domeinonderwijs leert jouw je eigen wereld te creëren. Je leert om jouw omgeving je eigen te maken. Een wereld waarin je ontdekt en jezelf ontplooit tot wie je wil zijn; waarin je bouwt aan de wereld van morgen. Bij het Atelier Ontwerpen wordt de creativiteit gestimuleerd door het werken in procesvorm, eigen keuzes maken en daardoor grenzen verleggen in denken, doen en maken. Bewustwording van eigen handelen is hierdoor een heel belangrijk zichtbaar resultaat. De professionele faciliteiten op school zorgen ervoor dat je jezelf alle vaardigheden eigen maakt die nodig zijn om actief deel te nemen aan onze mediasamenleving.

Atelier Technologie

Bij dit vak werk je aan grotere projecten waarbij een opdrachtgever uit het bedrijfsleven je een actueel bèta-technisch probleem laat oplossen. We werken gedurende 12 weken aan het project dat (meestal) begint met een gastles of excursie en eindigt met een presentatie voor de opdrachtgever. De beoordeling van een project is een kwalificatie van het werkproces en het ‘eindproduct’, en geeft de groei weer van persoonlijke competenties zoals samenwerken, inventiviteit en doorzettingsvermogen.

Voorbeelden van projecten in klas 1, 2 en 3 domeinonderwijs zijn:

 • Carnavalswagen voor CV De Keijebijters
 • Zelfvoedermechanisme voor honden voor Dierenasiel Helmond
 • Sportief hotelspel voor HUP Hotel Mierlo
 • Schimmenspel voor Stichting Sinterklaasstad Helmond
 • Wonen in de toekomst voor Brainport Smart District Brandevoort
 • Interactief drone-obstakel voor FutureMindz
 • Hulpmiddel voor mensen met dementie voor LEV Groep
 • Bordspel over voeding en technologie voor FoodTechBrainport

Je gaat ook aan de slag met programmeren! Zo leer je hoe je code moet schrijven om een computer te laten doen wat je wil. Je leert vooruit te denken en te plannen. Zo werk je onder andere aan de vaardigheid computational thinking (berekenend denken). Welke stappen moet je zetten om een doolhof uit te komen? Onder welke voorwaarde moet een poppetje op het scherm bewegen? Dat leer je bij programmeren. Bekijk hier een mooie gif.

De leerlabs

Leerlab Mens & Maatschappij

Binnen dit vak vallen aspecten van onder meer geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing. Binnen mens- en maatschappij krijg je iedere periode een overkoepelend project waarin alle leerdoelen aan bod komen. Zo maak je bijvoorbeeld een vlog over klimaten en jagers-verzamelaars, een eigen reisgids naar de Olympische spelen van de oudheid en een journaal over de ‘Opstand’. Binnen mens- en maatschappij staan we ook vaak stil bij actuele onderwerpen.

Leerlab Spaans

Contacten maken en onderhouden, bouwen aan een internationaal netwerk, het wordt een stuk makkelijker én leuker wanneer je je talen spreekt. Wereldtaal Spaans kan hierbij uiteraard niet ontbreken. In dit leerlab draait alles om de Spaanse taal en cultuur. We bieden onderwijs aan op een authentieke en activerende manier. Elke periode rond je af met een project waarin je kunt laten zien waar je nu staat. Samenwerken en creativiteit staan hierbij centraal.  

Leerlab Duits

Om de meest uiteenlopende redenen is Duits voor leerlingen belangrijk. Je bent er misschien af en en toe en dan is het fijn als je de mensen begrijpt. Daarnaast zijn er steeds meer banen waarbij kennis van het Duits erg prettig is! In dit Leerlab ga je zelfstandig met projecten aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen. Bij de projecten geef je zelf vorm aan je ontwikkeling en kun je je creativiteit gebruiken bij de uitvoering. De docenten sturen het leerproces regelmatig bij, zodat jij het gewenste niveau bereikt op
jouw eigen manier. Er wordt authentiek materiaal in lessen gebruikt om kinderen de Duitse cultuur te laten beleven. De actualiteit, eigenaarschap en het individu staan centraal in dit leerlab! 

Leerlab Mens & Natuur

De monovakken biologie, natuurkunde en scheikunde zijn gebundeld in het vakoverstijgende Leerlab Mens & Natuur. Je ontdekt wat er rondom deze vakken in de wereld gebeurt, je voert experimenten uit en je werkt samen in projecten van lokale opdrachtgevers. Thema’s als duurzaamheid, energie, het menselijk lichaam en seksualiteit komen aan bod in verschillende hoofdstukken

Drie kernvakken

Naast de Ateliers en Leerlabs krijg je de kernvakken Engels, wiskunde en Nederlands. Deze kernvakken hebben als reguliere vakken ook een ondersteunende rol bij zowel de ateliers als de leerlabs, en zullen hier in projectvorm deel van uitmaken.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.