Skip to content

Domeinonderwijs

Domeinonderwijs

Zoeken

Onderwijsvernieuwing een gezicht geven, het aanbod verrijken én tegemoetkomen aan een groter wordende behoefte van ouders in onze regio. Dat doen we met Domeinonderwijs! Het onderwijs van de toekomst, met leerlabs als multidisciplinaire leerdomeinen en ateliers waarin ervaringen centraal staan. Leerlingen nemen deel aan thematische en onderzoekende projecten binnen een uitdagende tweejarige brugklas havo/vwo, als alternatieve leerroute naar het reguliere onderwijs vanaf klas drie.

Met Domeinonderwijs bieden we een optimale aansluiting op het nieuwe onderwijs dat sommige leerlingen al in het basisonderwijs hebben genoten. We dagen leerlingen uit, laten ze in actie komen en zorgen ervoor dat ze het beste uit zichzelf halen met leerlabs, ateliers en de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Over al die activiteiten heen hebben we oog voor mondiaal burgerschap en de persoonlijke vorming van iedere leerling. En dat alles in een inspirerende omgeving op het Dr. Knippenbergcollege. Kom eens kijken!

Voor leerlingen met het advies havo, havo/vwo en vwo.

LET OP, leerlingen/ouders van groep 8:

  • We hebben een film gemaakt met veel informatie over Domeinonderwijs. De leerlingen My en Cheyenne vertellen samen met diverse docenten over deze innovatieve vorm van onderwijs. Bekijk deze video hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Promper. Ze is te bereiken via domeinonderwijs@drknippenbergcollege.nl.

Lees hier een verslag van onze eerste schoolweek.
Lees hier over de eerste Toetsweek.
Lees hier hoe onderzoek ons innovatieve onderwijs verbetert.
Lees hier hoe docenten terugkijken op het eerste Domein-jaar!

Persoonlijke Vorming &
Mondiaal Burgerschap

Bij Domeinonderwijs gaan kinderen meer op zoek naar zichzelf. Wie zijn ze en wie zullen ze straks zijn in de wereld van de toekomst? Leerlingen gaan aan de slag met niet alledaagse vormen van onderwijs, steeds gerelateerd aan de wereld om ons heen. Een wereld die snel verandert en steeds dichterbij komt. Net als bij alle andere onderwijsvormen van de OMO Scholengroep Helmond kent het Domeinonderwijs daarom een internationaal karakter. Leerlingen krijgen gedurende hun schoolcarrière meerdere malen de kans om mee te gaan op reis en om mee te doen aan internationale activiteiten op school. We vinden het belangrijk ze te laten ervaren wat het betekent om een wereldburger te zijn.

De ateliers

Atelier Sport
Ons onderwijs ademt sport en sportiviteit: we bieden leerlingen de beste mogelijkheden om te bewegen en talent te ontwikkelen. Er zijn gastlessen op en buiten school, gegeven door topsporters, trainers en specialisten van uiteenlopende sporten. Een breed sportaanbod zorgt voor uitdaging waarin eenieder tot zijn recht komt. Gaat het in het Atelier Sport alleen om het sporten en de prestatie? Nee. Er is aandacht voor onder meer samenwerking, het organiseren van activiteiten, veiligheid, gezondheid, discipline, les- en leidinggeven en hygiëne. Het motto is niet ‘learning to move’, maar ‘moving to learn’.

Atelier Ontwerpen
Domeinonderwijs leert kinderen hun eigen wereld te creëren. Zij leren zich hun omgeving eigen te maken. Een wereld waarin ze ontdekken en zich ontplooien tot wie ze willen zijn; waarin ze bouwen aan de wereld van morgen. Bij het Atelier Ontwerpen wordt de creativiteit gestimuleerd door het werken in procesvorm, eigen keuzes maken en daardoor grenzen verleggen in denken, doen en maken. Bewustwording van eigen handelen is hierdoor een heel belangrijk zichtbaar resultaat. De professionele faciliteiten op school zorgen ervoor dat leerlingen zich alle vaardigheden eigen maken die nodig zijn om actief deel te nemen aan onze mediasamenleving.

Atelier Techniek
Bij dit vak werk je aan grotere projecten waarbij een opdrachtgever uit het bedrijfsleven je een actueel bèta-technisch probleem laat oplossen. We werken gedurende 12 weken aan het project dat (meestal) begint met een gastles of excursie en eindigt met een presentatie voor de opdrachtgever. De beoordeling van een project is een kwalificatie van het werkproces en het ‘eindproduct’, en geeft de groei weer van persoonlijke competenties zoals samenwerken, inventiviteit en doorzettingsvermogen.

Voorbeelden van projecten in klas 1 en 2 domeinonderwijs zijn:

  • Carnavalswagen voor CV De Keijebijters
  • Zelfvoedermechanisme voor honden voor Dierenasiel Helmond
  • Sportief hotelspel voor HUP Hotel Mierlo
  • Schimmenspel voor Stichting Sinterklaasstad Helmond
  • Wonen in de toekomst voor Brainport Smart District Brandevoort
  • Interactief drone-obstakel voor FutureMindz
  • Hulpmiddel voor mensen met dementie voor LEV Groep
  • Bordspel over voeding en technologie voor FoodTechBrainport

Je gaat ook aan de slag met programmeren! Zo leer je hoe je code moet schrijven om een computer te laten doen wat je wil. Je leert vooruit te denken en te plannen. Zo werk je onder andere aan de vaardigheid computational thinking (berekenend denken). Welke stappen moet je zetten om een doolhof uit te komen? Onder welke voorwaarde moet een poppetje op het scherm bewegen? Dat leer je bij programmeren. Bekijk hier een mooie gif.

De Leerlabs

Leerlab Mens & Maatschappij
Vakken die onder dit leerlab vallen, zijn onder meer geschiedenis, aardrijkskunde, staatsinrichting en levensbeschouwing. Bij Domeinonderwijs zijn we voortdurend bezig met overkoepelende projecten waarbij de diverse vakken een belangrijke rol spelen. Vooral de samenhang tussen deze vakken wordt dan gezocht. Zo kan er gedacht worden aan een onderzoek waarom bepaalde prehistorische samenlevingsvormen in bepaalde klimaten beter gedijen dan in andere klimaten. Uit het onderzoek ontstaat een presentatievorm die de uitkomst van het onderzoek laat zien.

Leerlab Spaans
Contacten maken en onderhouden: bouwen aan een netwerk. Het wordt een stuk makkelijker als je je talen spreekt. In dit leerlab draait alles om de Spaanse taal en cultuur. We bieden onderwijs aan op een authentieke en actieve manier. Door internationale activiteiten, door native speakers uit te nodigen waar leerlingen hun Spaans mee kunnen oefenen, door de cultuur te proeven. De leerdoelen zijn grotendeels vooraf geformuleerd maar hoe die behaald gaan worden, bepalen leerlingen in grote lijnen zelf. Ze maken hierbij gebruik van de verschillende tools die er tot onze beschikking staan. Formatief toetsen staat centraal binnen dit leerlab. Waar sta je nu en wat heb je nog nodig om je leerdoel te halen?

Leerlab Duits
Om de meest uiteenlopende redenen is Duits voor leerlingen belangrijk. Je bent er misschien af en en toe en dan is het fijn als je de mensen begrijpt. Daarnaast zijn er steeds meer banen waarbij kennis van het Duits erg prettig is! In dit Leerlab ga je zelfstandig met projecten aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen. Bij de projecten geef je zelf vorm aan je ontwikkeling en kun je je creativiteit gebruiken bij de uitvoering. De docenten sturen het leerproces regelmatig bij, zodat jij het gewenste niveau bereikt op jouw eigen manier. Er wordt authentiek materiaal in lessen gebruikt om kinderen de Duitse cultuur te laten beleven. De actualiteit, eigenaarschap en het individu staan centraal in dit leerlab!  

Leerlab Mens & Natuur
Aspecten van biologie, natuurkunde en scheikunde spelen een rol in het Leerlab Mens & Natuur. Bij Domeinonderwijs zijn we voortdurend bezig met overkoepelende projecten waarbij de diverse Bètavakken een belangrijke rol spelen. Leerlingen ontdekken wat ze kunnen en wat ze willen gaan onderzoeken, bedenken welke experimenten hierbij aansluiten en voeren deze experimenten uit. Zo gaan we bijvoorbeeld beginnen met een integraal project waarbij allerlei bewerkingstechnieken zoals beton, hout, metaal, elektro en design uiteindelijk een bureaulamp gaan vormen. Ook komen maatschappelijke georiënteerde thema’s aan bod, waardoor de koppeling naar de dagelijkse praktijk eenvoudiger te maken is.

Drie kernvakken

Kernvakken Engels, wiskunde en Nederlands
De kernvakken hebben als reguliere vakken ook een ondersteunende rol bij zowel de ateliers als de leerlabs, en zullen in projectvorm deel ervan uitmaken.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.