Samen werken aan een veilige schoolomgeving

De afgelopen week heeft onze school, het Dr. Knippenbergcollege, te maken gehad met enkele nare gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen en de daaropvolgende media-aandacht hebben een negatief effect op het gevoel van veiligheid bij leerlingen en medewerkers op school. Dat raakt ons zeer. We vinden het heel belangrijk dat school een veilige omgeving is voor iedereen: leerlingen, medewerkers en ouders. Onze aandacht is daarom nu in alles gericht om het gevoel van veiligheid weer terug te krijgen in de school. Hiervoor zijn diverse maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is dat tijdens mentorlessen en reguliere lessen docenten en mentoren met leerlingen in gesprek gaan over de gebeurtenissen en hoe de leerlingen dat ervaren hebben. Door alert te zijn op de sfeer in de school en oog te hebben voor het welbevinden van onze leerlingen, hopen we snel weer een school te zijn waar elke leerling en elke medewerker zichzelf kan zijn en zich veilig voelt.

Emmeken van der Heijden
rector OMO Scholengroep Helmond

 

Nieuw advies corona-maatregelen

Afgelopen vrijdag 10 maart heeft de ministerraad een besluit genomen over de laatste nog geldende corona-adviezen, op basis van het OMT- en MIT-advies. De specifieke corona-adviezen worden vervangen door meer algemene adviezen voor het beperken van verspreiding van luchtwegvirussen:
• Blijf thuis wanneer je ziek bent.
• Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie.
• Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen, ook als je geen klachten hebt en zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes

De adviezen om bij klachten een corona-zelftest te doen en om bij een positieve test in isolatie te gaan vervallen.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van de Rijksoverheid.

Wetenschapsoriëntatie: pittige kost!

Uniek in de regio: ons vak Wetenschapsoriëntatie voor het vwo. Zes jaar lang een ideale voorbereiding op de universiteit. In het eerste jaar leren we onderzoeksvaardigheden, in het tweede jaar voeren leerlingen onderzoek uit in de richtingen alfa, bèta en gamma. Vandaag in de collegezaal topchef en gildemeester Mathieu Basemans. Wanneer is een restaurant succesvol? Goodwill, omzet, de marketingmix: alles komt voorbij. In periode 1 ontwerpt klas 2 een nieuw restaurant waarbij verschillende eetculturen samenkomen. Keukenmanagement: pittige kost!