In warme herinnering

Afgelopen weekend bereikte ons het intrieste bericht dat onze leerlinge Fenne van Es uit w4 plotseling is overleden. Het is heel onwerkelijk dat deze vrolijke, hardwerkende, sportieve en fijne meid er niet meer is. Als Knipgemeenschap zijn we erg verdrietig en er ook stil van.

Onze gedachten gaan uit naar haar ouders, broers, zus en allen die haar dierbaar waren. Wij nemen haar mee in onze lessen en sluiten haar voor altijd in ons Kniphart.

Namens alle medewerkers van het Dr. Knippenbergcollege,

Jule Frantzen

Incident 22 januari

Gisteren heeft er een incident plaatsgevonden in de fietsenstalling van het Dr. Knippenbergcollege. We betreuren dit incident ten zeerste. Dit gebeuren heeft een groot effect op het gevoel van veiligheid binnen onze school. Daarom hebben wij hier vanochtend uitgebreid bij stil gestaan, eerst met de collega’s en vervolgens met de leerlingen. Iedereen die daar behoefte aan had kon terecht bij de coach en/of het ondersteuningsteam. Onze aandacht is de komende periode erop gericht het gevoel van veiligheid weer terug te brengen. We hopen dat we daarmee op korte termijn weer de school zijn waar elke leerling en elke medewerker zichzelf kan zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn en te blijven en oog te hebben voor elkaar, zijn we er van overtuigd dat ons dit gaat lukken. De dag van vandaag geeft ons daarin alle vertrouwen.

Samen werken aan een veilige schoolomgeving

De afgelopen week heeft onze school, het Dr. Knippenbergcollege, te maken gehad met enkele nare gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen en de daaropvolgende media-aandacht hebben een negatief effect op het gevoel van veiligheid bij leerlingen en medewerkers op school. Dat raakt ons zeer. We vinden het heel belangrijk dat school een veilige omgeving is voor iedereen: leerlingen, medewerkers en ouders. Onze aandacht is daarom nu in alles gericht om het gevoel van veiligheid weer terug te krijgen in de school. Hiervoor zijn diverse maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is dat tijdens mentorlessen en reguliere lessen docenten en mentoren met leerlingen in gesprek gaan over de gebeurtenissen en hoe de leerlingen dat ervaren hebben. Door alert te zijn op de sfeer in de school en oog te hebben voor het welbevinden van onze leerlingen, hopen we snel weer een school te zijn waar elke leerling en elke medewerker zichzelf kan zijn en zich veilig voelt.

Emmeken van der Heijden
rector OMO Scholengroep Helmond