Kwaliteitsgegevens

Er zijn verschillende organisaties die de resultaten van scholen samenvoegen en publiceren. Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

Scholen op de kaart

De schoolgegevens van onze school worden openbaar gemaakt via de website Scholen op de kaart. Dit is een initiatief van de sectororganisatie VO-raad. U vindt hier onder andere:

• slagingspercentages,
• overzicht schoolkosten,
• cijfers ziekteverzuim,
• onderwijstijd,
• resultaten oudertevredenheidsonderzoeken.

Wilt u weten hoe het Dr.-Knippenbergcollege presteert? Bekijk hier de resultaten. 

Inspectie van het Onderwijs 

De Inspectie van het Onderwijs vergelijkt jaarlijks de resultaten van de scholen in Nederland met elkaar en geeft daarvan per school een overzicht uit: de opbrengstenkaart. Op de opbrengstenkaart vindt u het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over de school.

U kunt de Inspectie bereiken voor vragen en klachten via deze link.