Skip to content

Toelating en extra ondersteuning

Toelating en extra ondersteuning

Zoeken

Alle leerlingen van groep 8 schrijven zich in maart in bij een school van voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool is bij inschrijving leidend. Een toelatingscommissie beslist over toelating op basis van het overdrachtsdossier van de basisschool.

Het merendeel van de ingeschreven leerlingen heeft voldoende aan de basisondersteuning die het Dr. Knippenbergcollege biedt. We hebben het dan over de ondersteuning door mentor, leercoach en de vakdocenten, maar ook het aanbod vanuit het ondersteuningsteam.

Wanneer meer nodig is
Een klein deel van de aangemelde leerlingen heeft meer (structurele) ondersteuning nodig. Het overdrachtsdossier wordt in behandeling genomen door de ondersteuningscoördinator. Het gaat dan over leerlingen:

  • waarvoor Nederlands de tweede taal is;
  • die vanwege een diagnose bijv. AD(H)D of ASS meer ondersteuning nodig hebben;
  • die dyslexie of dyscalculie hebben (zie pagina Dyslexie voor het protocol);
  • die motorische of fysieke beperkingen hebben.

Om het kind in beeld te krijgen zal de ondersteuningscoördinator het overdrachtsdossier van de basisschool bekijken, gesprekken voeren met de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) en contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider van de basisschool. Het doel is daarbij de ondersteuningsbehoefte scherp in beeld te krijgen.

Het is fijn als ouder(s)/verzorger(s) al ruim voor de aanmelding contact opnemen met de ondersteuningscoördinator de heer M. van de Ven voor een voorbespreking.

Plaatsing
Nagenoeg alle ingeschreven leerlingen worden geplaatst, behalve de leerlingen:

  • die een lager advies hebben dan mavo (of vmbo-t). Zij melden zich alsnog aan bij een school met een passend onderwijsniveau. De ondersteuningscoördinator kan hierin adviseren;
  • waarbij het Dr. Knippenbergcollege na onderzoek niet of onvoldoende in de ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voorzien. Deze leerling wordt aangemeld bij de Advies Commissie Toewijzingen van het Samenwerkingsverband VO Helmond-Peelland. In samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s) en de school wordt gekozen voor een ambulant arrangement, een tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs of een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.