dMR vergadering dinsdag 20 juni

Op dinsdag 20 juni staat de laatste dMR vergadering van dit schooljaar gepland. De agenda bevat de volgende onderwerpen.

 Het verzuimprotocol is herschreven. Hierover stemmen we na de vergadering;

  • Het ontruimingsplan is ook herschreven. Ook hier mogen we over stemmen;
  • Er is een “menu internationalisering” wat ons wordt voorgelegd. Doel is om dit begin schooljaar met alle leerlingen te kunnen delen zodat ieder weet waaraan ze deel kunnen nemen;
  • Flex;
  • Eerste versie jaarplanner 23-24;
  • Leerling tevredenheidsonderzoek;
  • Verdeling werkzaamheden schoolleiding komend schooljaar.

 De vergadering wordt om 20 uur geopend en vindt plaats in W11b.