Skip to content

Ouders

Ouders

Zoeken

Informatie voor ouder(s)/verzorger(s)

Er verandert veel voor de brugklassers in spe en voor hun ouder(s)/verzorger(s) bij de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs (vo). Een goede, soepele overgang vereist een gedegen voorbereiding op de nieuwe situatie. Een school kiezen die past bij uw kind en uw gezin is belangrijk.

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en tips die u kunnen helpen om uw kind te ondersteunen met zijn of haar keuze voor de middelbare school. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de school, via 0492-792079 of via e-mail.

Het is verstandig in groep 7 een open dag van een middelbare school te bezoeken.

Op het Dr. Knippenbergcollege worden van oktober tot en met februari kennismakingsochtenden (basisschoolbezoek) georganiseerd voor de leerlingen uit groep 8. De leerlingen zien de school in werking.
Op verzoek van de basisschool geven voorlichters van het Dr.-Knippenbergcollege voorlichting tijdens de ouderavond op de basisschool.
Ook wordt er jaarlijkse een schoolbrochure voor de leerlingen uit groep 8 uitgebracht en uitgereikt via de basisschool.

Het Dr. Knippenbergcollege is een school voor mavo, havo en vwo. In de brugklas kent de school ook een kansklas vwo (havo/vwo advies). Na de brugklas stromen deze leerlingen door naar mavo, havo of vwo.
Bij het Dr.-Knippenbergcollege is het mogelijk (indien de resultaten het toelaten) door te stromen van klas 1 mavo naar klas 2 havo of van klas 1 havo naar klas 2 vwo.
Wij werken samen met het Vakcollege Helmond. Na klas 1 kan, indien het Vakcollege Helmond een positief advies geeft, een vmbo-kader leerling doorstromen naar klas 2 van de mavo. 
In de bovenbouw stroomt gemiddeld 20% door van klas 4 mavo naar klas 4 havo. De leerlingen uit klas 5 havo hebben de mogelijkheid door te stromen naar klas 5 vwo.

Het is goed u te oriënteren op de extra mogelijkheden die een school aanbiedt. Op het Dr. Knippenbergcollege kennen we de talentgebieden Vorm&Media, Sport en Technologie.

Voor alle informatie over de begeleidingsmogelijkheden binnen het Dr. Knippenbergcollege, klik hier.

Voor alle informatie over de onderwijsresultaten van het Dr. Knippenbergcollege, klik hier.

Ouder(s)/verzorger(s) worden regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden. Daarnaast werkt de school intensief samen met de ouderraad en klankbordgroepen. Voor meer informatie klik hier.

De schoolboeken zijn gratis. Ook wordt er geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd. Voor de sportklas, deelname aan de musical, deelname aan de reizen en werken met de tablet een extra bijdrage.

Alle informatie over financiën en verzekeringen vindt u op deze pagina.

Het Dr. Knippenbergcollege is een actieve school. Er worden veel buitenschoolse activiteiten georganiseerd waarbij de leerlingen hun talenten kunnen laten zien. Leerlingen kunnen onder andere deelnemen aan de musical, aan buitenschoolse sportactiviteiten (bijvoorbeeld Mission Olympic), debatclub en dergelijke.
Op deze pagina alles over onze activiteiten.

Algemene informatie wordt zoveel mogelijk digitaal toegezonden. U moet daarbij denken aan uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven en dergelijke. Om de vorderingen, het rooster, het huiswerk enz. van uw kind te kunnen volgen, werken wij met het leerlingvolgsysteem Magister. In bijzondere situaties neemt de school altijd persoonlijk contact met u op.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.