Havo

In leerjaar 3 van havo ga je een profiel kiezen. Om uiteindelijk een juiste profiel- en vakkenkeuze te maken vinden we het belangrijk om je hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Daarom is het belangrijk dat je in leerjaar 3 het volgende over jezelf komt te weten:

  • Wie ben ik?
  • Wat vind ik leuk?
  • Wat vind ik belangrijk?
  • Wat kan ik?

Een profiel kiezen hoef je niet alleen te doen: dit doen we samen! Jouw mentor, ouder(s)  en de loopbaancoach helpen je hierbij. Informatie over profielen en het kiezen van een vervolgopleiding, vind je op de website www.studiekeuze123.nl.

Er zijn vier profielen: 

  • Cultuur en Maatschappij (C&M)
  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Natuur en Techniek (N&T)  
  • Natuur en Gezondheid (N&G)

Klik hier voor een overzicht welke vakken bij welk profiel horen.

Wijzigen van vakken, profiel of overstappen in de bovenbouw

Het kan natuurlijk zijn dat je er achter komt dat een bepaald vak of profiel niet bij je past. Daarom bieden we jou onderstaande mogelijkheden aan.

Een vak- of profielverandering voor het volgende leerjaar dient uiterlijk 1 april aangegeven te worden bij het loopbaancentrum en de afdelingsmanager van de betreffende afdeling. Uiterlijk 15 april moet het pakket waarmee de schoolloopbaan wordt vervolgd vaststaan. Dit geldt ook voor het laten vallen van een extra vak. Bovenstaande is alleen mogelijk als je maar 1 of 2 vakken moet inhalen.

Profiel en/of vakkenwijziging
Een vakkenwijzing moet aangevraagd worden voor 13 oktober. Hieronder vind je het formulier om het verzoek in te dienen. Het formulier stuur je naar de loopbaancoaches via e-mail. De loopbaancoach bekijkt de aanvraag en informeert jou. De voorwaarde voor een overstap is dat er plaats is in de lesgroep en dat er sprake is van een kloppend pakket. Indien er geen plaats is, houd je je oorspronkelijke pakket. Na 13 oktober is een profiel- of vakwijziging niet meer mogelijk.

Informatie richting vervolgopleiding

Numerus Fixus: opleidingen met beperkt aantal plaatsen

Havo: kijk op https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-opleidingen-hebben-een-numerus-fixus

Deadlines aanmelden vervolgopleiding:
Havo-studies met numerus fixus: aanmelden vóór 15 januari 2024.
Alle overige opleidingen na havo, aanmelden voor 1 mei 2024.